Vaikai mokosi anglų kalbos lengvai ir žaismingai

Sandra Galinienė
,
projekto koordinatorė

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinėje mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. vykdomas projektas „C.L.E.V.E.R. – Children Learn English Very Easily and Rejoyce“ pagal Europos Sąjungos finansuojamą „Erasmus+“ programą. Mokyklos partneriai: lenkai, latviai, portugalai, slovėnai, ispanai, italai, rumunai, turkai.

 

Pasak Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorės Ritos Karnilavičienės, šiandien jau niekam nekyla abejonių, kad užsienio kalbų mokėjimas yra didelis kiekvieno žmogaus privalumas. Ir kuo anksčiau vaikas pradeda mokytis kalbų, tuo geresnių rezultatų galime pasiekti.

Svarbiausias projekto uždavinys – anglų kalbos mokymasis ankstyvajame ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje (3–7 metai), pasitelkiant žaidimus, dainas, šokius ir kitus vaikams lengvai įsimenamus būdus. Jį įgyvendindami 9 šalių mokytojai ir darželių auklėtojai kuria metodinę medžiagą, padedančią mokyti vaikus anglų kalbos, kad mokymas būtų suprantamas, lengvas ir rezultatyvus bei stiprus pamatas ateičiai. Pedagogai tobulina savo kompetencijas, mokosi naujų mokymo metodų.

2017 m. spalį vyko pirmasis koordinatorių susitikimas Lietuvoje. Per jį apžvelgtos visos numatytos 2 metų veiklos, partneriai susipažino su Lietuvos edukacine sistema, Labūnavos pagrindinės mokyklos veiklos kryptimis. Svečiai turėjo galimybę ne tik apsilankyti Lietuvos mokyklose, bet ir susipažinti su kultūriniu paveldu, istorija, dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“, o mokytojai su mokiniais paruošė pristatomąją programą, dainavo lietuvių liaudies dainas, šoko liaudies šokius.

2017 m. gruodžio pradžioje Labūnavos pagrindinės mokyklos projekto komandos nariai lankėsi Ispanijoje, Sevilijos miesto Antonio Gala mokykloje. Šioje šalyje vyko antrasis partnerių darbo susitikimas.

Projekte dalyvaujantys mokytojai ir darželių auklėtojai kartu dirbo, aptarė projekto veiklas, diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi bei vedė užsiėmimus vaikams anglų kalba.

Projekte dalyvaujančios mokyklos atspindi savo šalies kultūrą ir mentalitetą. Įžengus į Antonio Gala mokyklą, buvo nesunku pastebėti, kad tai atvira, kūrybiškumą ir nuoširdžius santykius tarp pedagogų, ugdytinių ir tėvų skatinanti įstaiga. Buvome sužavėti Ispanijos parterių pristatytu probleminiu mokymosi (angl. Problem Based Learning, PBL) metodu darželinukams. Tai inovatyvus, linksmas ir įdomus būdas mokyti vaikus ankstyvajame amžiuje ne tik anglų kalbos, bet ir kitų dalykų, jiems patiems nesuprantant, kad mokosi.

Antonio Gala mokykloje matomos vykdomo projekto veiklos. Puošdami savo grupių aplinką, vaikai dar labiau gerina anglų kalbos įgūdžius. Kiekvienas įstaigos kampelis atspindi „Erasmus+“ projekto „C.L.E.V.E.R.“ pagrindines idėjas ir temas.

 

Trečiasis projekto susitikimas organizuotas 2017 m. vasarį Italijoje, Milano mokykloje-darželyje „Instituto comprensivo „Allende“. Partneriai mokėsi ir keitėsi savo patirtimi. Turėjome galimybę aplankyti mokyklą, dalyvauti mokymo procese, kuris papildė mūsų pedagoginę praktiką naujais metodais. Ypač vertingas buvo seminaras apie integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymo (angl. Content and Language Integrated Learning, CLIL) metodą.

Nuostabu, kaip šiltai mokinių tėvai įsitraukė į bendrą veiklą su mokyklos pedagogais, kaip nuoširdžiai bendravo su svečiais iš 8 šalių, pristatė savo kultūrinį ir kulinarinį paveldą. Susipažinome ir su ilga Italijos gyvavimo istorija, aplankėme Milano miestą ir Veneciją.

 

Ketvirtasis projekto darbo susitikimas vyko 2017 m. kovo pabaigoje Rumunijoje. Ten partneriai susitiko aptarti vykdomų veiklų ir mokytis.

Rumunijoje buvo pristatytas vienas iš ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymo anglų kalbos vertinimo ir įsivertinimo būdų. Buvo pristatyta Rumunijos ugdymo sistema, jos ypatumai ir specifika. Turėjome galimybę pamatyti kasdienę ugdomąją veiklą darželyje ir įsitikinti, kad geriausias būdas pasiekti puikių rezultatų yra nuoširdi šypsena, tiesioginis bendravimas su vaiku ir jo šeima. Per susitikimą organizavome anglų kalbos veiklą 3 metų ugdytiniams, taip pat stebėjome partnerių užsiėmimus.

Per trumpą laiką rumunai pristatė ne tik savo švietimo sistemą, bet ir kultūrą, tradicijas per šokį ir dainą. Jų svetingumas, dosnumas, vaišingumas ir nuoširdumas mūsų atmintyje išliks kaip esminės ir tipinės rumuno savybės.

 

2017 m. birželį Labūnavos pagrindinės mokyklos pedagogai su projekto partneriais viešėjo Latvijoje. Čia vyko penktasis susitikimas, organizuotas antrame pagal dydį mieste Daugpilyje, darželyje „Saulės zuikutis“. Darželis renovuotas pagal projektą „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų infrastruktūros plėtra“. Atsinaujinusi ugdymo įstaiga maloniai nustebino tikslingu grupių, miegamųjų, darbo ir poilsio erdvių išplanavimu, naujais baldeliais, ugdymo priemonių gausa.

Jau pačią pirmą dieną darželio darbuotojai kartu su vaikais sutiko svečius nuotaikingu koncertu. Vaikai persirengę įvairiais personažais stengėsi kalbėti, vaidinti, dainuoti anglų kalba. Pristatė parengtą metodinę medžiagą, kuri gali palengvinti anglų kalbos mokymąsi.

Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų veiklai lauke. Gerai įrengtos lauko aikštelės, gausu lauko žaislų. Visi svečiai buvo pakviesti dalyvauti įvairiose rungtyse ir estafetėse. Pedagogai pristatė savo rankomis pagamintas priemones.

Per susitikimą pedagogai ne tik tobulino savo anglų kalbos žinias, profesines kompetencijas, bet ir susipažino su Daugpilio miestu.

 

2017 m. spalį projekto grupės nariai lankėsi Slovėnijos sostinėje Liublianoje įsikūrusioje partnerių darželyje-pradinėje mokykloje. Joje vyko penktasis „Erasmus+“ projekto „C.L.E.V.E.R.“ partnerių iš 9 šalių darbo susitikimas.

Viena didžiausių Slovėnijos sostinės darželių-pradinių mokyklų yra sudaryta iš 4 skirtingų padalinių, kuriuose vaikai yra ugdomi nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro, taip pat nuo pirmadienio iki penktadienio ir pagal gyvenimo būdą – nuo įprasto iki vegetariško. Tai priklauso nuo tėvų poreikių ir galimybių.

Slovėnijos partnerių švietimo sistemos pagrindiniai tikslai yra vaikų ugdymas ir mokymas per meną, naudojant performansą, per trumpalaikį teatrališką veiksmą, per judesio laisvę ir įvairovę, muziką ir žaidimą. Ypač svarbus sveikas gyvenimo būdas, sportas.

 

Per projekto susitikimą kolegos iš skirtingų 9 šalių turėjo galimybę pasisemti naujų anglų kalbos mokymo idėjų ankstyvajame priešmokykliniame amžiuje, parodyti savo mokymo metodus atvirose pamokose, taip pat įvertinti ugdytinių anglų kalbos mokymosi pažangą nuo projekto pradžios.

Kėlėmės ir savo kvalifikaciją – dalyvavome seminare „The Role of Social-Emotional Learning in Bullying Prevention Efforts“.

Sužavėjo ir šios mažos šalies kraštovaizdis. Slovėnijoje gausu ne tik architektūrinio paveldo, bet ir kalnų, slėnių, upių, įspūdingų požeminių urvų, krantus skalauja šilta Adrijos jūra. Nelikome abejingi ir slovėnų kultūriniam paveldui bei žmonių paprastumui, nuoširdumui.

 

Šių metų sausį projekto vykdymo grupės nariai lankėsi Portugalijoje, Fundação CEBI mokykloje. Per vizitą mokytojos vedė anglų kalbos pamokėles 5 metų vaikams apie orą, kalendorių. Mokiniai aktyviai dalyvavo veikloje, noriai atliko jiems paruoštas užduotis.

Mokyklos bendruomenė projekto partneriams iš Lenkijos, Latvijos, Turkijos, Slovėnijos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos ir Lietuvos parengė įdomią, turiningą programą. Svečioje šalyje visi dalyvavo susitikimuose su kolegomis, dalijosi patirtimi, idėjomis ir mokomąja medžiaga, turėjo galimybę sužinoti, su kokias iššūkiais susiduria vietos mokytojai ir švietimo sistema Portugalijoje. Užmegztos naujos pažintys.

Visos savaitės darbotvarkė buvo ypač įtempta. Darbo laikas persipynė su kultūrine, pažintine ir mokomąja savaitės programa.

 

Tokie vizitai – itin naudingi. Mokytojai įgijo vertingos profesinės patirties – buvo įdomu susipažinti su kitokiu mokyklų gyvenimu, mokytojų bendravimu, mokiniais…

Dalyvaudami projekte ir vesdami užsiėmimus dar kartą įsitikinome, kad mūsų bendras tikslas, sukurti metodai ir planai mokyti vaikus anglų kalbos ankstyvajame amžiuje ne tik labai reikalingi, naudingi, bet ir veiksmingi, be to, smagūs. O juk mūsų laukia dar pusmetis mokymosi, dalijimosi, naujų atradimų ir pažinimo džiaugsmo!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.