Vadovų pozityvių nuostatų formavimas ir sėkminga komunikacija

Skirmantė Petraitienė
,
Radviliškio Lizdeikos g-os direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Radviliškio Lizdeikos gimnazija 2021–2022 metais įgyvendino „Erasmus+“ projektą „Mokomės kartu“. Gimnazijos pedagogai tobulino reflektyvaus vertinimo ir įsivertinimo kompetencijas, o vadovai turėjo galimybę gilinti vadybines kompetencijas kursuose „Švietimo vadyba“ Dubline. Airijoje liepos 3–10 d. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Židrūna Onaitienė ir Skirmantė Petraitienė gilino žinias, tobulino vadybines kompetencijas, reflektavo apie turimas praktikas ir ieškojo sėkmingesnių ugdymo turinio organizavimo sprendimų.

 

Kursų tematika orientuota į sritis, kurios aktualios švietimo valdymui tobulinti. Ypač daug dėmesio skirta sėkmingai komunikacijai ir lyderystės kompetencijoms stiprinti organizuojant ugdymo procesą. Dėstytojai (Centre of English studies) nuolat pabrėžė, kaip svarbu pozityviai vertinti kiekvieną veiklą, kurti besimokančios organizacijos aplinką ir nebijoti klysti, nes klaidos suteikia galimybę tobulinti bet kurią veiklą.

Didžiausia valdymo sėkmė – stipriosios vadovo lyderystės kompetencijos. Nors šiuo metu lyderystės kompetencijų ugdymui skiriame daug dėmesio, dalyvaujame seminaruose, konferencijose, įgyvendiname įvairius projektus, tačiau reflektuojant apie konkrečias situacijas paaiškėjo, kad savo lyderystės ugdymo organizacijose neparodome. Daug turime teorinių žinių, bet trūksta praktinio taikymo, pasitikėjimo siekiant lyderiauti ir imtis pokyčių organizacijose.

 

Kitas įstaigų vadovams aktualus klausimas – vienodas vadovo ir darbuotojų tikslų, veiklų ir rezultato siekimas. Dažnai organizacijose kyla problemų, kai išsiskiria darbuotojų ir vadovų veiklų politika, skirtingų tikslų ir rezultatų siekiai. Todėl pasirenkant darbo įstaigą svarbu išsiaiškinti, ar tikrai ji atitinka poreikius ir norus savo tikslams pasiekti, o vadovo užduotis – skaidriai ir aiškiai pristatyti institucijos veiklos filosofiją ir siekiamus rezultatus.

Daug dėmesio buvo skirta kolegialiam mokymuisi, kuris apima pamokų stebėjimą kaip veiksmingą profesinį tobulėjimą. Dalyviai susipažino su pamokų stebėjimo metodika, vertinimo aprašymu, jų analizių rengimu ir aptarimu. Pateikė pavyzdžių, įrodančių, kad pamokų stebėjimas ir aptarimas, ypač pamokų ar jų dalies vaizdo įrašų peržiūros ir analizės, stiprina mokytojų ugdymo turinio organizavimo kompetencijas.

Kursų dalyviai reflektavo ir vertino turimas praktikas, ieškojo sprendimų sėkmingesnei vadybai, vertino ir dėstytojo pateiktas praktikas, ir kolegų, švietimo vadovų sprendimus. Kiekvienoje situacijoje pirmiausia bandė rasti sėkmės faktorius, iš kurių galima pasimokyti ir pritaikyti savo veiklose, o tik paskui ieškojo tobulintinų dalykų, kurie galėtų lemti sėkmingesnį rezultatą.

 

„Erasmus+“ kvalifikacijos kursai – puiki galimybė nuolat tobulinti turimas žinias, dalytis savo praktikomis su Europos ugdymo institucijų kolegomis, užmegzti tolesnio bendradarbiavimo ryšius. Be to, kursų organizatoriai atsižvelgia ir reaguoja į susirinkusių žmonių praktikas, kompetencijas, poreikius ir galimybes, lanksčiai derina mokymų turinį, o dėstytojai yra atviri ir noriai bendrauja net ir pasibaigus mokymų sesijai: atsako į kylančius klausimus, dalijasi savo patirtimi, prisijungia prie gimnazijos iniciatyvų. Taigi, kvalifikacijos kursai užsienyje – vienas sėkmingiausių profesinio tobulėjimo ir motyvacijos stiprinimo būdų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.