Ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtuali paroda „Trijų žodžių galia“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti

Nijolė Achrem

Kalba turi didelę reikšmę sėkmingam žmogaus bendravimui. Kuo platesnis žodynas, tuo lengviau galima komunikuoti, sėkmingiau ugdytis ir mokytis. Vaiko kalba glūdi jo, artimųjų viduje, pašaukta aplinkos daiktų ir reiškinių ateina, kad padėtų vaikui pažinti pasaulį, perduoti ir perimti informaciją, išreikšti išgyvenimus.

 

Vasario 16 d. prasidėjo Lietuvių kalbos dienos. Joms pažymėti Mažeikių r. Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“ kartu su partneriu, naujienų portalu www.manokraštas.lt inicijuoja respublikinę virtualią parodą „Trijų žodžių galia“ ir kviečia joje dalyvauti visas ugdymo įstaigas bei visus pageidaujančius kūrybingai atskleisti trumpų, tik iš 3 žodžių susidedančių sakinių privalumą.

 

Ši virtuali paroda yra tęsinys anksčiau surengtų ir naujienų portale www.manokraštas.lt eksponuojamų darbų, skirtų lietuvių kalbai paminėti. 2021 m. lietuvių kalbos dienų renginius papildė virtuali paroda „Pažink kalbos dalis“, kurios tikslas buvo perteikti daiktavardžio ir veiksmažodžio sąsajas, 2022 m. – virtualiai parodai „Atverkime kalbos turtus“ pateikiamuose darbuose reikėjo išsiaiškinti daiktavardžio ir būdvardžio sąsajas.

Šių metų lietuvių kalbos dienoms skirtos virtualios parodos „Trijų žodžių galia“ tikslas – į vieną sakinį sujungti daiktavardį, veiksmažodį ir būdvardį.

Projekto koordinatorė – Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Daiva Narmontienė.

 

Parodos kuratorės: Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Škerbienė, el. paštas jurateskerbiene@gmail.com, tel. 8 612 18241, Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ socialinė pedagogė Nijolė Achrem, el. paštas nijole.achrem@gmail.com, tel. 8 618 66267.

 

Virtualios parodos globėjai: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvos Respublikos Seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Visi darbai bus eksponuojami naujienų portalo www.manokraštas.lt rubrikoje „Virtuali paroda“.

 

NUOSTATAI

 

VIRTUALI PARODA

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.