Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Sandrija Donskienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Klaipėdos „Saulėtekio” progimnazija šiais mokslo metais laimėjo respublikinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ atranką. Tai viena iš Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalių. Projektą įgyvendino Britų taryba bei asociacija „Kūrybinės jungtys”.

 

Nuo spalio mėnesio progimnazijoje virtualiai svečiavosi projekto koordinatorės Vida Narveišytė ir Dovilė Urbanavičienė (asociacija „Kūrybinės jungtys”). Progimnazijoje buvo įsteigtas Mokinių klubas, kuriam atstovavo 6b klasės mokiniai ir juos kuruojanti matematikos mokytoja Sigita Medingienė. Šeštokai, pasitelkdami vaizduotę, 5 pamokas mokėsi trupmenų, geometrinių ir erdvinių figūrų, kūrė taisykles, tyrinėjo aplinką, atliko kūrybines, žaidybines, vaidybines užduotis. Baigę temą, vaikai iš geometrinių ir erdvinių figūrų konstravo „Ateities pasaulį“, įgytas žinias kūrybiškai panaudojo ir dailės pamokoje – kūrė įvairias kompozicijas, jas vėliau naudodamiesi informacinių technologijų programomis transformavo į abstrakčius dailės kūrinius.

 

Mokykloje veikė ir Mokytojų klubas (kuratorė – direktoriaus pavaduotoja Sandrija Donskienė). Mokytojų klubo nariai (pradinių bei 5–8 klasių pedagogai) kartu su projekto koordinatore Vida Narveišyte aptarė būsimų darbų planą, teikė pasiūlymus, kūrė ir įgyvendino integruotas pamokas, tyrinėjo XXI a. kompetencijas: kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, refleksijos poreikį, jo naudą ir pritaikymą pamokose.

 

Dalyvaudama respublikiniame projekte, mūsų progimnazija turėjo puikią galimybę įgyvendinti ugdymo procesą kitaip: aktyviau bendradarbiauti tiek mokytojams, tiek mokiniams, mokymosi motyvacija ugdyta naudojant vaizduotę, skatintas smalsumas. Mokymo iššūkiai buvo sprendžiami metodais, kurie stiprina mokytojų kolegialumą. Bendradarbiavimas su kuruojančiais profesionalais „Tyrinėjimo mene“ buvo grįstas įsipareigojimu analizuoti pasirinktą problemą. Mokykla buvo atvira naujoms idėjoms, mokytojai drąsiai kėlė klausimus, naujus ugdymo metodus išbandė praktiškai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.