Turime kuo dalytis: Ukmergės Pašilės progimnazija

Aušra Židžiūnienė

Geri pavyzdžiai įkvepia

Vos tik vienoje ar kitoje šalies mokykloje įvyksta kažkas negera (mokytojas skriaudžia mokinį ar kažkas susimušė, korupcijos skandalai, streikai ir pan.), istorijos atsiduria ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir visose įmanomose medijose… Apie ką derėtų kalbėti kasdien – tylime! Kiekvienoje šalies mokykloje kas minutę sukuriama mažiausiai po vieną, kad ir nedidelį, stebuklą, kasdien daugybė mokytojų prisideda prie savo mokinių sėkmės istorijų, kasdien buriasi bendruomenės tam, kad kurtų gražesnę ateitį rytoj. „Švietimo naujienos“ kvietė ir kviečia mokyklas dalytis savo sėkmės istorijomis, gerąja ugdymo proceso patirtimi, nepamirštant neformaliojo švietimo, socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių prevencijos patirties ir kitų kasdienių ugdymo sistemos palydovų.

 

Šįkart gerąja patirtimi dalijasi Ukmergės Pašilės progimnazija, kviečiame skaityti ir pasisemti naujų idėjų!

Ypatingas dėmesys neformaliajam švietimui

 

Progimnazijoje siekiant mokinių pažangos daug dėmesio skiriama neformaliajam švietimui. Ypač mokinių motyvaciją skatina neformalaus ugdymo dienos, kurios yra organizuojamos per valstybines, tautines šventes, minint Europos kalbų dieną. Nepamirštamos ir mokinių numylėtos Helovino ir šv. Valentino dienos. Per netradicinį ugdymą visų dalykų mokytojai organizuoja įvairias mokinius įtraukiančias veiklas: diskusijas, viktorinas, konkursus, edukacinius žaidimus, įtraukia vaidybinius elementus, praktines užduotis, išvykas.

Tarp pradinukų viena populiariausių neformalaus ugdymo dienų – Kaziuko mugė. Mugėje apsilanko ne tik visi mokyklos darbuotojai, bet ir mokinių tėveliai, seneliai. Daugiausia prekiaujama įvairiais rankų darbo dirbiniais ir namuose gamintais skanėstais. Svarbu tai, kad mokiniai per tokius renginius mokosi ne tik kultūringai bendrauti, derėtis, bet ir džiaugtis draugų sukurtais meniškais dirbiniais, pasisemti kūrybinių idėjų.

Dramos elementų integracija

 

Dramos elementai yra nesunkiai integruojami į įvairių dalykų ugdymo turinį. Užsienio kalbos mokymas(is) nėra išimtis. Nuo 2014 m. Ukmergės Pašilės progimnazijoje organizuojamos neformalios anglų kalbos veiklos, per kurias taikomi vaidybiniai elementai. 5–8 klasių mokiniai su malonumu lanko anglų kalbos dramos būrelį „Anglistų studija“, per kurį taikomi neverbaliniai ir verbaliniai metodai. Vienas dažniausiai taikomų neverbalinių metodų – pantomima, kuris puikiai tinka įvadinėje ar „apšilimo“ užsiėmimų stadijoje, kai žodynas dar nepakankamas, bet norima perteikti žodžių ar frazių reikšmę. Mokiniams parodoma, kaip per pantomimą pagerėja bendravimas, užpildomos kalbos spragos, išreiškiamos emocijos ir suvokiama žodžių reikšmė. Mokiniai mokosi nežinomus žodžius kompensuoti gestais. Taikant verbalinius metodus, naudojami trumpos improvizacijos ir vaidybiniai žaidimai, kurie atliekami įvairiomis asmeninio ar visuomeninio gyvenimo temomis (jaunimo gyvenimas, mokymasis, kelionės, paslaugos, aptarnavimas, profesijos ir kt.). Per užsiėmimus mokiniai įgyja galimybę kalbą vartoti tikresniuose, artimesniuose tikram gyvenimui kontekstuose, suvokti kalbos mokėjimo naudą, tobulinti prasmingo kalbėjimo įgūdžius ir saviraišką. Jie skatinami remtis turima patirtimi ir drąsiau, išradingiau kalbėti užsienio kalba. Taip išlaisvinamas kūrybiškumas ir motyvuojama mokytis kalbos. Mokiniai, dalyvaujantys veiklose, yra aktyvūs, motyvuoti, savo vaidinimais džiugina vietinę bendruomenę, yra rajoninių ir respublikinių konkursų dalyviai bei laureatai. Anglų kalbos būreliui vadovauja progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Noneta Bakirovienė.

Dėmesys dalykinėms žinioms

 

Progimnazijoje organizuojamos matematikos, anglų ir lietuvių kalbos konsultacijos, per kurias mokiniai šalina atsiradusias spragas, ruošiasi olimpiadoms, konkursams.

Jau tradicija tapo kasmet organizuoti matematinę savaitę, apimančią 1–8 klasių mokinius. Tai skatina labiau domėtis matematika, moko mokinius pastebėti, kaip ir kur panaudojamos matematinės žinios, ugdo pasitikėjimą savimi, formuoja vertybinę nuostatą, kad žinios ir mokslas yra svarbus veiksnys.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese naudojamos IKT priemonės, kurios sustiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir sudaro galimybę tobulinti gebėjimus. Šių priemonių panaudojimas sudaro sąlygas kurti patrauklią edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų.

Savo gebėjimus mokiniai ugdo informacinių technologijų būrelyje, kur mokosi mąstyti, susidoroti su iššūkiais, atsakyti už asmeninę pažangą. Per užsiėmimą mokiniai mokomi šifruoti ir iššifruoti komandas, programuojant spręsti problemas pasitelkus „Solar“ ir „Blue-Bot“ robotukus, „Logo“ ir „ScratchJr“ programėles.

Klasės duris užvėrus

 

Progimnazijos mokytojai ir mokiniai noriai renkasi pamokas už mokyklos ribų. Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja drauge su mokiniais dalyvauja „Ateities inžinerijos“ kūrybinėse dirbtuvėse, kur mokosi tirti aplinkos reiškinius, pasitelkę veiksmingas technologijas sukurti savo sumanytą daiktą ar programėlę.

Pradinių klasių mokytoja pastebėjo, kad šiandieniniam mokiniui yra įdomu tai, kas susiję su jų patyrimais, su konkrečia veikla. Juos motyvuoja veikti veiklos prasmės suvokimas, galimybė pritaikyti savo žinias. Puiku, kai visi procesai vyksta saugioje, draugiškoje aplinkoje.

Mokytojui šiuo laikotarpiu taip pat atsivėrė daug galimybių tobulėti, kūrybiškai dirbti, belieka pasirinkti kryptį. Svarbu profesionalumas, gebėjimas ir mokėjimas bendrauti, būti vaikų vedliu. Ugdymas vyksta ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse. Išėjimas už klasės ir mokyklos ribų – būtinas. Tai leidžia įprasminti mokymąsi ir su juo susijusias įvairias veiklas.

 

Mokykla apsupta gamtos, taigi sudarytos puikios galimybės pažinti medžius, gėles, vabzdžius, iš arti juos stebint, atliekant tyrimus. Apsilankę buvusiame grafų Kosakovskių dvare Vaitkuškyje mokiniai susipažino su įdomiomis istorinėmis asmenybėmis, jų gyvenimu praeityje. Apie senovės lietuvių gyvenimą, papročius ir tradicijas vaikai sužinojo dalyvaudami edukacinėse veiklose (žvakių gamyba, žmonių gyvenimas viduramžiais), mokydamiesi šokti tradicinius šokius.

Prieš Kalėdas, lankydami pagyvenusius žmones, darželinukus, vaikai ugdėsi jautrumą, gebėjimą teikti džiaugsmą kitiems. Saugoti aplinką, palaikyti ją švarią, mylėti gamtą įkvepia tvarkymosi akcijos.

 

***

Akivaizdu, kad šiandien svarbiausia – tvari bendruomenė, kūrybiškas ir atviras mokytojas bei visų bendras noras ugdymo sistemą priartinti kiekvienam vaikui. Ši ugdymo įstaiga deda pastangas, kad mokymosi procesas būtų įdomus, įtraukiantis, aktyvus, taip kurdama savo geros mokyklos modelį.

 

Keletas nuotraukų iš veiklų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.