Trijų mokyklų pedagogai aptarė ugdymo turinio atnaujinimą

Romas Zibalas
,
Širvintų „Atžalyno“  prog-jos Metodinės tarybos pirmininkas

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) – viena iš šiuo metu aptarinėjamų temų, nes svarbu ne tik programas atnaujinti, bet ir pasiruošti su jomis dirbti. Apie UTA-ą plačiai diskutuojama švietimo bendruomenėse, dalyvaujama mokymuose, aptariami dėl pokyčių įgyvendinimo kylantys klausimai, kaip viskas atrodys mokyklos realybėje, kai mokiniai ir mokytojai susidurs su tuo asmeniškai, kokią naudą iš to gaus.

 

Būtent todėl spalio 21 dienos popietę Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje vyko metodinė diena „Kolegos, plaukiam į UTA-ą!“. Trijų mokyklų – Širvintų pradinės, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – mokytojai, administracija, pagalbos mokiniui specialistai, susėdę į improvizuotus laivus, leidosi į edukacinę ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) kelionę.

 

 

Mokytojai, mažose grupelėse pasitarę, labai kūrybiškai (muzikos, teatro, literatūros, dailės, kino žanrais ir požanriais) pristatė, kaip rengiasi dirbti pagal atnaujintas programas, kaip ugdys svarbiausias komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, skaitmenines kompetencijas. Pedagogai vaizdžiai ir įtaigiai įrodė, jog kompetencijomis paremtas mokymas yra naujas požiūris į ugdymą, grindžiamą ne tiek rezultatais, kiek nukreipimu į veiklos būdus bei patį procesą.

 

Po grupinių darbų salėje svečiai aplankė naujai įsteigtą progimnazijos muziejų (vadovė Danguolė Urbanavičienė) ir inovatyvių technologijų laboratoriją (vadovas Edvardas Gatelis), degustavo progimnazijos valgyklos darbuotojų (vadovė Vilė Markūnienė) pagamintus patiekalus.

 

Visų trijų Širvintų miesto mokyklų pedagogai turėjo unikalią galimybę pabendrauti neoficialioje aplinkoje, patobulinti socialinius, emocinius, darbo komandoje ir bendradarbiavimo įgūdžius, pademonstruoti talentą muzikuoti, medituoti, piešti, vaidinti, svajoti, tyrinėti. Pasak progimnazijos direktorės Jūratės Stankevičienės, trijų mokyklų bendruomenių susitikimas pavyko, mokyklų draugystė kaskart vis stiprėja, visose trijose įstaigose dirbančių žmonių tarpusavio santykiai bei bendrystės jausmas šiltėja.

 

Metodinę dieną „Kolegos, plaukiam į UTA-ą!“ organizavo „Atžalyno“ progimnazijos administracija bei Metodinė taryba, parėmė Tadas Jakštas ir Rimas Suchockas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.