Tradicinė lietuvių kalbos savaitė Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje

Nerija Valinčienė
,
Gargždų „Vaivorykštės“ g-jos lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Geros mokyklos koncepcijoje, į kurią lygiuojasi visa šiandieninė švietimo sistema, teigiama: „<…> gera mokykla – pamatinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti ir sėkmės siekianti mokykla.“ Kaip teigia žymus pedagogas, pedagogikos teoretikas Sebastianas Leitneris, šiandien svarbiau ne tai, ko mokytojas moko, bet tai, kaip mokiniai mokosi. Todėl pamokos netradicinėse erdvėse, edukacinės išvykos, patyriminis mokymas tampa neatsiejama kiekvienos mokymosi veiklos dalimi. Šiais principais vadovaujasi ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, savo pamokose taikantys inovatyviausius mokymo ir mokymosi metodus. Baigiantis mokslo metams, gegužės pradžioje, gimnazijoje tradiciškai vyksta lietuvių kalbos savaitė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

 

Šiemet savaitė prasidėjo vieną penktadienį, kai grupė gimnazijos mokinių su mokytoja Rasa Rusteikiene vyko į edukacinę išvyką „Tūlos“ pasakotojo keliais“, kurios įspūdžius pristatė srautinėje pamokoje visiems gimnazijos ketvirtokams. Kaip pasakojo abiturientai, jie pakeliavo po Vilniaus Užupio rajoną Jurgio Kunčino romano „Tūla“ pasakotojo – bevardžio valkatos – keliais. Dviejų valandų ekskursijoje lydėjo gidė, kuri susiejo Užupio respublikos reiškinį su romano pasakotojo bohemiška gyvenimo būdo filosofija. Per kelionę ir po jos mokiniai atliko įvairias kūrybines užduotis – „gyvas“ maršrutas, sąlytis su Užupio kiemais ir Vilnele, Vilniaus bažnyčiomis ir tilteliais daug prasmingesnis, nei vien tik perskaityti romaną ir jį analizuoti tradicinėse pamokose.

 

Kita lietuvių kalbos savaitės diena – pirmokų ir antrokų gimnazistų diena, skirta Žemaitijos metams paminėti. Mokiniai analizavo ir iš įvairių šaltinių rinkosi labiausiai patikusį žemaitišką žodį, „išvertė“ jį į bendrinę kalbą ir iliustravo. Gimnazijos fojė surengta geriausių darbų paroda.

Tikrąją Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 7-ąją – grupė gimnazistų ir mokytojų dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės surengtame minėjime Dovilų etninės kultūros centre. Čia buvo apdovanoti rajono mokinių rašinių apie gimtąjį kraštą dalyviai. Rašinius pristatė net 15 kūrybingų „Vaivorykštės gimnazijos mokinių, o konkurso laureate tapo Ic klasės auklėtinė Gabrielė Petruokaitė. Taip pat tą dieną keli geriausi mokyklos skaitovai, meninio žodžio meistrai keliavo į Klaipėdos dramos teatrą, kur vyko Lietuvos moksleivių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas „Lietuviško žodžio šviesoje“.

Lietuvių kalbos savaitės renginiai pasibaigė dar viena srautine pamoka „Viešasis kalbėjimas“, skirta trečiokams. Jiems abiturientai sakė viešąsias kalbas įvairiomis temomis, diskutavo apie tai, kaip parengti gerą kalbą, kaip nesijaudinti ją sakant.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės kūrybingais, laisvais, originaliais gimnazijos mokiniais, lietuvių kalbos mokytojais, pasiekusiais puikių rezultatų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.