Tėvelių profesijos

Svetlana Lukoševičienė

2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Stengiamės, kad mokinių ir tėvelių bendruomenės dar labiau sustiprėtų ir užmegztų glaudesnius tarpusavio ryšius, pasidalydamos gerąja patirtimi, idėjomis. Tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą prisideda prie geresnių vaiko pasiekimų, daro įtaką būsimos profesijos pasirinkimui.

 

Mes, Akmenės r. Kruopių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai, tęsiame savo projektą „Tėvelių profesijos“. Šį kartą lankėmės pas Smiltės mamą. Jos mama Rasa Statkuvienė dirba Kruopių seniūne. Ką gi seniūnija veikia? Sužinojome, kad seniūnija tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui, Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą, dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą, rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą ir kontrolę, vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis. Ir tai tik nedidelė dalis darbų.

 

Seniūnijai padeda seniūnaičiai. Turėjome puikią galimybę pajusti savo kailiu, kaip renkami seniūnaičiai. Vaikai pasiskirstė į dvi seniūnaitijas: „Gimtinė“ ir „Šypsena“. Kiekviena seniūnaitija iškėlė savo kandidatus. Kandidatai sakė prisistatymo kalbas, žadėjo nuveikti gerus darbus. Įvyko rinkimai. „Gimtinės“ seniūnaite išrinkta Deimantė, o „Šypsenos“ – Egesichora. Visam procesui vadovavo seniūnas Domas, jam talkino sekretorė Kamilė. Visiems vaikams buvo įteikti balsavimo pažymėjimai.

Vaikai seniūnei Rasai Statkuvienei turėjo nemažai klausimų, į kuriuos gavo išsamius atsakymus.

 

Dėkojame už šiltą priėmimą ir įdomią bei prasmingą veiklą Kruopių seniūnijos seniūnei Rasai Statkuvienei ir jos padėjėjai Jurgitai Adomaitienei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.