Tęstinis Kuršėnų Daugėlių progimnazijos projektas „Savęs pažinimo takais“

Inga Ramanauskienė
,
psichologo asistentė
Jūratė Bartkevičienė
,
bibliotekininkė

Jau antrus metus iš eilės Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje vykdomas projektas „Savęs pažinimo takais“. Šiais metais jis skirtas Jaunimo metams paminėti, tarpkultūriniam bendruomeniškumui skatinti (projekto koordinatorės – psichologo asistentė Inga Ramanauskienė ir bibliotekininkė Jūratė Bartkevičienė).

 

Projekto tikslas – skatinti tarpkultūrinę ukrainiečių integraciją į bendruomenę, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją, akcentuojant savanorystės ir tarpusavio pagalbos svarbą, sudarant jaunuoliams galimybę pažinti save dalyvaujant prasmingoje meninėje-kultūrinėje veikloje. Projektas buvo finansuotas iš Šiaulių rajono savivaldybės lėšų, skirtų jaunimo iniciatyvoms skatinti.

 

Projekto metu vykdėme įvairias edukacines veiklas, į kurias buvo įtraukta 30 lietuvių ir ukrainiečių jaunuolių nuo 14 metų. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje mokosi vaikai / paaugliai, atvykę iš Ukrainos. Įtraukdami juos į šį projektą norėjome padėti ne tik jiems pasijausti priimtiems, bet ir mūsų mokyklos mokiniams geriau pažinti jų kultūrą.

 

 

Projektas prasidėjo birželio 2 d. kūrybinėmis piešimo ant sienų dirbtuvėmis su dailininku, grafiku Andriumi Seselsku. Per jas jaunuoliai lavino savo gebėjimus mąstyti vizualiai, matyti sąsajas tarp reiškinių, spalvų ir formų, suvokti savo jausmus, emocijas, išgyvenimus ir juos pavaizduoti tapant ant sienos.

 

Spalio 26 d. vyko žygis aplink Kuršėnus, kurio metu buvo aplankytas Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Molio meistro dirbtuvėje“, sužinojo, kodėl Kuršėnai vadinami Puodžių sostine. Turėjo galimybę patys išbandyti savo meninius gebėjimus lipdydami iš molio. Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre mokiniai susipažino su teikiamomis atvirojo darbo su jaunimu paslaugomis, laisvalaikio užimtumo galimybėmis. Jo metu jaunuoliai išbandė įvairius žaidimus, apžiūrėjo jaunimui skirtas erdves, diskutavo apie jaunimo problemas ir tarpkultūrinius skirtumus.

 

Lapkričio 17 d. vyko tarpkultūrinė vakaronė, kurią organizavo jaunimo iniciatyvų skatinimo projekto „Savęs pažinimo takais“ dalyviai – Lietuvos ir Ukrainos jaunuoliai, besimokantys Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje. Vakaronėje mokiniai pristatė savo šalių tradicijas, kultūros ypatybes, svarbiausias valstybines šventes. Mokėsi pažinti save ir kitus per tradicinius šokius ir dainas, pristatė ir kvietė vaišintis savo šalių tradiciniais patiekalais.

 

Projekte buvo ugdomas jaunuolių tarpkultūrinis pažinimas, per kurį skatintas bendravimas ir bendradarbiavimas. Dirbdami kartu projekto dalyviai geriau pažino ir priėmė vieni kitus tokius, kokie yra, neatstumiant, ištiesiant pagalbos ir draugiškumo ranką, nepaisant kultūrinių skirtumų. Mokiniai tarpusavyje diskutavo apie jaunuolių problemas ir iššūkius šiandienėje visuomenėje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.