Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir muzikos garsų apsuptyje

Vaida Bružinskienė
,
Marijampolės vaikų l.-d. „Vaivorykštė“ logopedė

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Menas yra didis pranašas daiktų pasaulyje.“ (Vydūnas)

 

Dar gražesnis yra kuriantis vaikas. Tada jis gali save išreikšti meno kalba. Muzika ir dailė praturtina jo dvasią ir saviraiškos galimybes.

Piešimas vaikui – tarsi kalba, padedanti išreikšti save ir savo jausmus, užmegzti ryšį su aplinka. Piešimo procesas padeda mokytis pažinti save, lavinti judesius, vaizduotę, mąstymą.

Kovo 28 d. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Spalviukai“ mokytojos Aušra Žaliauskienė ir Diana Donauskienė kartu su savo ugdytiniais pakvietė į mažųjų menininkų susitikimą „Teigiamos vaikų emocijos spalvų ir muzikos garsų apsuptyje“. Į kvietimą dalyvauti atsiliepė miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšeliai-darželiai „Nykštukas“, „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Rasa“, „Varpelis“, „Šypsenėlė“ ir mokykla-daugiafunkcis centras „Žiburėlis“. Į renginį susirinko kūrybingi, mėgstantys piešti, improvizuoti priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai ir jų mokytojos, tėveliai.

 

Jau vien renginio vieta susirinkusiems svečiams pažadino kūrybinius jausmus, nuteikė kūrybinei veiklai. Mokytoja Diana ne tik dalijosi savo žiniomis apie meną, dailės priemones, būdus, bet ir visus susirinkusiuosius nustebino ir sužavėjo savo tapytu paveikslu „Spalvos ir muzika“. Svečiai klausėsi organizatorių sekamos pasakos apie spalvas, kurios sudaro jausminį ir meno pasaulį. Mokytojos Diana ir Aušra supažindino mažuosius dailininkus su įvairiais piešimo būdais, technikomis, dailės priemonėmis. Vaikai galėjo pasijusti tikrais dailininkais: piešė, tapė akvarele, guašu, tekstiliniais, akriliniais dažais, kreidelėmis. Kurdami savo piešinius naudojo šiaudelius, akmens druską, siūlus, medinius pagaliukus, vąšelį. Darbai buvo atliekami ant drobės, įvairios tekstūros popieriaus. Vaikai turėjo galimybę išbandyti ebru meną – tapybą ant vandens. Šis piešimo būdas išlaisvina mintis, skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą, veikia atpalaiduojančiai. Mažieji dailininkai susikaupę, įsijautę į veiklą, skirtingomis technikomis ir būdais atliko savo kūrinius.

 

Dailė ir muzika glaudžiai susijusios meno rūšys, o jas abi sujungus sustiprinama emocijų, jausmų, minčių išraiška kūryboje. Todėl renginio svečiams piešiant, priešmokyklinės grupės „Spalviukai“ ugdytinis Kipras atliko muzikinius kūrinius pianinu, kiti šios grupės vaikai dainavo, grojo skambučiais, metalofonais, neįprastais muzikos instrumentais – kaladėlėmis. Mažieji dailininkai turėjo galimybę pajusti kūrybinį džiaugsmą, pasidalyti savo patirtimi, kūrybinėmis idėjomis, išreikšti jausmus skambant atliekamai muzikai.

 

Kūrybos nauda pripažinta ir mokslininkų, kalbos ugdymo specialistų. Visose kalbos ugdymo programose yra integruoti dailės užsiėmimai. Aš, logopedė Vaida Bružinskienė, apie meninės veiklos panaudojimą kalbos ugdymo procese pristačiau pranešimą „Meninė veikla – savita vaikų pažinimo, kalbos ugdymo forma“. Meninės raiškos priemonės (dailė, muzika) labai svarbios lavinant vaikų kalbą. Jomis galima atkreipti dėmesį į kalbą, skatinti ja domėtis, įsiklausyti, turtinti žodyną. Meninė raiška suteikia galimybę tobulinti kalbos įgūdžius, nes į vaiko gyvenimą ateina žaidžiant, stebint, analizuojant. Kurdamas vaikas išreiškia save, jo komunikacinė raiška tampa sėkmingesnė. Dailės užsiėmimai labiausiai veikia nedrąsius, uždarus, dar nekalbančius mažylius. Tokie vaikai lengviau save išreiškia piešiniais nei žodžiais. Piešdami, kurdami jie atsipalaiduoja, įsijaučia į savo kūrybą ir neretai spontaniškai prabyla, pradeda daugiau bendrauti su kitais. Per dailės užsiėmimus sudaromos sąlygos plėtoti žodyną, ugdyti išraiškingesnę kalbą, tobulinti socialinius įgūdžius.

Muzikos ir dailės sąsajos padeda vaikams eksperimentuoti, kurti nuotaikas, džiugias emocijas, perteikti akimirkos įspūdžius, kalbėti garsais ir spalvomis.

 

Džiugu, jog Marijampolės miesto darželių mokytojos suinteresuotos, kad jų ugdytiniai patirtų kuo daugiau gerų emocijų per įvairias veiklas.

Renginys buvo šiltas ir kūrybiškas. Mažųjų dailininkų piešinius visi norintieji galėjo apžiūrėti Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.