Tarptautinis projektas „Vaivorykštės vaikai“

Ausma Šereivienė
,
projekto koordinatorė

Šiaulių r. Bubių mokykla šiais metais pateko į finansuojamų Lietuvos mokyklų partnerių programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų sąrašą. Projektą „Vaivorykštės vaikai“ (angl. „Rainbow Children“) 2018–2020 m. įgyvendins Turkijos (koordinuojanti institucija), Italijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 12–16 metų mokiniai bei mokytojai.

 

Projekto temą padiktavo labai aktuali šių dienų problema – augantis migrantų skaičius Europos miestuose. Migrantų vaikai, atėję į mokyklą, jaučiasi atskirti, nesuprasti. Daugybė tyrimų parodė, kad atvykę vaikai yra intravertai, drovūs, nenoriai priimami į bendraamžių gretas. Socialinė atskirtis, emocinis nepasitenkinimas daro neigiamą įtaką mokymuisi, asmenybės vystymuisi. Projektas skirtas atkreipti dėmesį į tokius mokinius, padėti jiems lengviau integruotis į visuomenę neprarandant savo individualumo. „Vaivorykštės vaikais“ vadinami vaikai, kurie yra tarytum dangaus siųsti į žemę tam, kad skleistų gėrį, susitaikymą, ramybę. Iš šio projekto tikimės, kad mūsų mokiniai taps geresni, tolerantiškesni, supratingesni, t. y. taps šiais gėrio skleidėjais.

 

Projekte dalyvauja Bubių mokyklos mokytojai Laima Benikasienė (socialinė pedagogė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja), Aušra Vidžiūnienė (pradinių klasių vyresnioji mokytoja), Raimonda Valančienė (dailės mokytoja metodininkė), Edita Bulienė (direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams), Sonata Abromavičienė (bibliotekininkė, vyresnioji muzikos mokytoja), Natalja Kozlova (matematikos mokytoja metodininkė) ir aš, Ausma Šereivienė (anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto mokykloje koordinatorė), bei 6–10 klasių mokiniai – iš kiekvienos klasės po vieną ar kelis atstovus.

 

Turkijos, Graikijos ir Italijos mokyklų mokytojai turi daug patirties vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Šia patirtimi jie pasidalys su mažiau patyrusiomis Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos mokyklų bendruomenėmis.

Tikimės, kad šis projektas bus naudingas ne tik projekto vykdytojams, bet ir visai mokyklos bendruomenei.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.