Tarptautinis darbo stebėsenos vizitas įgyvendinant „Nordplus Junior“ projektą

Gitana Petrušienė
,
Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos projekto koordinatorė

Šiaulių „Romuvos“ progimnazija ir projekto partnerė Talino Ristiku pagrindinė mokykla siekia būti į STEAM orientuotomis mokyklomis ir padidinti mokinių susidomėjimą STEAM. Projektas „STEAM edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui ir mokymui(si)“ (angl. „STEAM Education – for Active and Motivated Teaching and Learning) prisideda prie bendrųjų „Nordplus“ programos tikslų siekio: inovatyvių produktų ir procesų sklaidos švietime, bendros Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo erdvės kūrimo, mokytojų kompetencijų tobulinimo, naujų švietimo, ugdymo idėjų, metodų ir darbo būdų generavimo bei plėtojimo.

 

Dvi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokytojos Gitana Petrušienė ir Laura Palivonienė, vykdydamos šį Šiaurės Ministrų Tarybos tarptautinės „Nordplus“ programos švietimui finansuojamą projektą, kuris yra skirtas mokytojų kompetencijoms STEAM srityje plėtoti, spalio 10–14 d. stebėjo integruotas STEAM veiklas Talino Ristiku pagrindinėje mokykloje. Atnaujintai ugdymo programai įgyvendinti svarbu sukurti reikiamą mokymosi aplinką STEAM ugdymui mokyklose, kurio tikslas – ugdyti mokinių bendrąjį ir techninį kūrybiškumą, didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, menais, inžinerija ir matematika.

 

Darbo stebėsenos veiklose Taline mokytojos įgijo kompetencijų, kurios leis veiksmingai ir inovatyviai pritaikyti STEAM žinias formaliajame ir neformaliajame ugdyme Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje. Plėtojant projekto veiklas planuojama pasidalyti STEAM ugdymo patirtimi ir skleisti ją Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Lietuvos švietimo bendruomenėse. Tikimasi, kad projektas „STEAM edukacija – aktyviam ir motyvuotam mokymui ir mokymui(si)“ veiksmingai prisidės prie STEAM ugdymo plėtros mokyklose, leis pritaikyti mokymą(si) pagal kiekvieno mokinio individualius poreikius, ugdant kūrybiškumą, smalsumą ir holistinį požiūrį į pasaulį.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.