Tarptautinio festivalio „Science on Stage“ galimybės ir nauda įveiklinant Lietuvos STE(A)M mokytojus, mokinius ir visuomenę

Eglė Vaivadienė, Goda Kovalenkienė, Gintarė Marmokaitė, Rokas Gedrimas, Daiva Gerdzevičienė, Dovilė Grinienė, Snieguolė Bagočienė

Kovo 24–27 d. Čekijoje, Prahoje, vyko tarptautinis mokslo festivalis „European Science on Stage 2022“. Festivalyje dalyvavo daugiau nei 450 dalyvių iš 36 pasaulio valstybių. Lietuvai atstovavo Nacionalinės švietimo agentūros ir Nacionalinio „Science on Stage“ komiteto organizuotą konkursą laimėję mokytojai iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų. Kiekvieno dalyvio projektas buvo pritaikytas skirtingo amžiaus mokinių grupei ir kategorijai. Lietuvos dalyviai pristatė projektus trijose kategorijose: Goda Kovalenkienė (Vilnius VGTU inžinerijos licėjus) su projektu „EtnoKlipsai“ ir Gintarė Marmokaitė (Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla) su Roku Gedrimu (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija) pristatė projektą „Kartoninis mokytojo portretas“ festivalio kategorijoje STEM su menais. Daiva Gerdzevičienė (VšĮ „Vaikystės takas“) ir Dovilė Grinienė (Kauno A. Stulginskio mokykla) pristatė projektą jaunesniųjų amžiaus kategorijoje „STEAM ugdymas ir technologijos – nuo išmaniųjų robotų iki virtualių ekspedicijų“. Snieguolė Bagočienė (Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija) pristatė projektą „Išmanus šiltnamis“ kategorijoje STEM ugdymas ir technologijos.

 

„Science on Stage“ festivalis yra vienas didžiausių STEM mokytojams skirtų renginių Europoje, kurį organizuoja tarptautinis STEM mokytojų tinklas „Science on Stage Europe“. Šio tinklo asocijuota narė yra ir Lietuva. Kiekviena tinklui priklausanti šalis yra įsipareigojusi organizuoti nacionalinį konkursą ir jo nugalėtojus (griežtai apibrėžtą dalyvių skaičių) deleguoti į tarptautinį festivalį. Festivalio tikslas – tobulinti STEM ugdymą remiant pedagogų profesinį tobulėjimą ir augimą bei orientuotis į pedagogų keitimąsi geriausios mokymo praktikos idėjomis. Tai skelbia ir festivalio šūkis „Mokytojai – mokytojams“. „Science on Stage“ festivalyje daugiausia dėmesio skiriama asmeniniams mokytojų patirčių mainams, naujoms partnerystėms ir tinklams kurti. Festivalis suburia inovatyviai pagal STEM ir STEAM ugdymo principus dirbančius ikimokyklinių, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojus iš visos Europos, Turkijos, Kazachstano ir net Kanados pristatyti savo novatoriškiausias idėjas projektų mugėje, dirbtuvėse ir demonstruoti pasirodymuose scenoje, sudaro galimybes plėtoti naujas mokymo koncepcijas ir idėjas. Projektų mugėje stendiniai pranešimai pristatomi šiose kategorijose: gamtos mokslai mažiesiems; darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas; STEM ugdymas ir technologijos; STEM ugdymo įvairovė; STEM integracija su menais; bendradarbiavimas STEM ugdymo srityje. Darbuotėse vyko praktiniai užsiėmimai, kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pasirinkti jį dominančią temą iš tuo pačiu metu siūlomų keleto skirtingų dirbtuvių. Įdomiausių projektų autoriai kiekvieną dieną buvo kviečiami pristatyti savo projektus plenarinėse sesijose, scenoje.

 

Lietuvos atstovai savo projektus pristatė stendiniuose pranešimuose:

Daiva Gerdzevičienė (VšĮ „Vaikystės takas“) ir Dovilė Grinienė (Kauno A. Stulginskio mokykla) pristatė projektą jaunesniųjų amžiaus kategorijoje „STEAM ugdymas ir technologijos – nuo išmaniųjų robotų iki virtualių ekspedicijų“. Projekto tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, kuriant išmaniuosius robotus iš antrinių žaliavų, ir plėsti akiratį apie ekologiją, tvarumą naudojant technologijas. Projektu siekiama įveiklinti vaikus: kartu su išmaniuoju robotuku virtualiai aplankyti Kuršių neriją ir atlikti integruotas užduotis, pateiktas QR koduose. Vaikai turėjo galimybę atlikti kelionės išlaidų skaičiavimo užduotis, išsiaiškinti gintaro atsiradimo ciklą ir eksperimentuoti su gintaru.

 

Gintarė Marmokaitė (Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla) ir Rokas Gedrimas (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija) kategorijoje STEM integracija su menais pristatė projektą „Kartoninis mokytojo portretas“. Projekto tikslas – naudojant turimas medžiagas (kaip kartono atliekos) namuose sukurti meno kūrinius, kuriuose būtų vaizduojami mokytojų portretai. Veiklos tikslas – sudominti mokinius ir skatinti jų kūrybiškumą, naudojant kuo mažesnius kaštus. Įgyvendinant projektą biologijos pamokose mokiniai buvo supažindinti su tvarumu, medžiagų perdirbimu ir ekologija, informatikos pamokose gilinosi į GIMP programos panaudojimo galimybes, dailės pamokose nagrinėjo sąvokas „šviesa“, „šešėlis“, „spalvų ratas“, „spalvų psichologija“ ir per technologijų pamokas pritaikydami įgytas žinias praktiškai kūrė portretus mokytojams. Tarptautinio festivalio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įvairių sluoksnių gofruoto kartono pjaustymo technika.

 

Snieguolė Bagočienė (Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija) kategorijoje STEM ugdymas ir technologijos pristatė projektą „Išmanus šiltnamis“. Projekto tikslas – sukurti intelektinę valdymo sistemą, veikiančią automatiškai (temperatūros, oro ir dirvožemio drėgmės lygio reguliavimas, duomenų nuskaitymas, spalvų santykių maišymas naudojant LED apšvietimą šiltnamio aplinkoje). Tyrimo rezultatai gaunami papildomai tręšiant pasirinktus augalus ir matuojant šiltnamyje anglies dioksido (CO2) kiekį. Pasirinkta darbo tema sulaukė išskirtinio visuomenės dėmesio, ji įdomi ne tik inovacijomis, bet ir jų pritaikymu, kuris gali prisidėti prie sveikesnės visuomenės ateities. Tai sistemos kintamųjų gavimas iš jutiklių, išdėstytų norint gauti duomenis iš aplinkos, susijusios su kiekvienu iš daugybės auginamų augalų ir šių duomenų perdavimas į kompiuterinę sistemą. Per festivalį lankytojai galėjo susipažinti su išmanios sistemos veikimo principu, įvairių tyrimų šiltnamyje atlikimo galimybėmis, mokykloje esančių „FabLab“ dirbtuvių įveiklinimu neformaliojo ir formaliojo ugdymo veiklose.

Goda Kovalenkienė (VGTU inžinerijos licėjus) kategorijoje STEM integracija su menais pristatė projektą „EtnoKlipsai“, kuris nuo muzikos pamokos užduoties per porą metų jau spėjo išsiplėsti į nacionalinį konkursą, kuriame dalyvauja mokiniai iš visos Lietuvos. „EtnoKlipsų“ idėja – kurti vaizdo klipus šiuolaikiniam jaunimui patraukliomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis pagal garso takelį iš tradicinės muzikos archyvų. Mokiniai renkasi lietuvių liaudies dainą ar instrumentinės muzikos kūrinį iš pateikto sąrašo ir savaip interpretuodami vizualizuoja įrašus. Užduotis jungia etnomuzikologijos mokslą, simbolių ir metaforų analizę, technologijas, vizualiuosius menus, skatina paauglius domėtis tradicijomis, jas pažinti. Taip pat vienas iš šios užduoties tikslų – kuo plačiau socialiniuose tinkluose skleisti kokybišką tradicinės muzikos turinį, kad šie įrašai nebūtų saugomi vien archyvuose, o būtų prieinami platesnei visuomenei ir su originaliomis mokinių vizualinėmis interpretacijomis populiarintų tradicinę kultūrą.

 

Lietuvos delegacijos pasirengimu ir gerove festivalyje Prahoje rūpinosi nacionalinio „Science on Stage“ komiteto nariai: Eglė Vaivadienė (koordinatorė, Nacionalinė švietimo agentūra), Rigonda Skorulskienė (Kauno Jėzuitų gimnazija) ir Ieva Šablevičiūtė-Visockienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).

 

Džiaugiamės galėję dalyvauti „Science on Stage Europe 2022“ festivalyje, kuriame įgijome daug įvairios patirties, praplėtėme akiratį, užmezgėme naujų kontaktų, pasisėmėme idėjų, kurias drąsiai išbandysime ugdymo procese ir dalysimės su Lietuvos pedagogais. Turbūt pati didžiausia šio festivalio nauda yra parodytos įvairios STEAM veiklų integravimo galimybės ir jų svarba mokymo(si) procesui. Šios žinios, kurias įgijome festivalyje, paskatino mūsų, dalyvavusių mokytojų, kūrybiškumą ir lankstumą, pažvelgiant į įvairaus pobūdžio temas ir jų integravimą gyvenime.

 

Šis tarptautinis „Science on Stage 2022“ festivalis Prahoje – pirmasis, kuriame oficialiai galėjo dalyvauti Lietuvos delegacija. Kitas bus organizuojamas 2024 m. rugpjūčio mėnesį Suomijoje, Turku mieste. Būtų labai šaunu, jei toks festivalio formatas ir idėjų mugė būtų organizuojami Lietuvos mokykloms, o delegacija vėl turėtų galimybę atstovauti mūsų šaliai. Tokie renginiai – tarsi gaivus oro gūsis, idėjų gausa praturtinantis visų mokomųjų dalykų pamokas ne tik originaliais integracijos pavyzdžiais, bet ir mokytojų įkvėpimu naujiems projektams bei bendradarbiavimui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.