Žemės dienos minėjimas, ugdant mokinių kompetencijas

Lina Gručkiūnienė
,
Salomėjos Nėries pagrindinės m-klos fizikos mokytoja

Paskutiniu metu švietimo bendruomenėje vis dažniau kalbama apie STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos taikymas) ugdymą, jo veiklas, tiriamuosius darbus ir projektus. Išimtimi netapo ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla. Ruošiantis paminėti Žemės dieną, aptariant ekologines problemas, kilo daug minčių, kaip galėtume su mokiniais prisidėti prie klimato kaitos sumažinimo. Visą kovo mėnesį mokiniai planavo, kūrė, gamino, aprašė ir galiausiai savo darbelius pristatė mini konferencijoje „Antrinių medžiagų panaudojimas“ Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje.

 

Džiaugiamės mokydamiesi šiuolaikiškiausiu ugdymo būdu, integruodami gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojant mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

 

 

Rūpestį dėl mūsų planetos ateities išsaugojimo mokiniai išreiškė rašydami išvadas. Taip prasmingai kartu susibūrusi mokyklos bendruomenė pagerbė žemę. Gera nuotaika, kūrybiška atmosfera paskatino visus daryti kuo daugiau gerų darbų mūsų gamtai. Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai gerai suprato tą paprastą, bet kartu ir didžią tiesą – būtinybę mylėti ir saugoti gamtą.

 

Kiekvieno mūsų pasirinkimai turi didelį poveikį ne tik mums, bet ir artimiesiems, visam pasauliui, tad turime į šiuos dalykus žvelgti atsakingai ir priimti ryžtingus sprendimus, nes mums teks gyventi tame pasaulyje, kurį patys susikursime.

Mokiniai džiaugėsi, nes taip mokytis įdomiau, o gamtosauginių problemų analizavimas paskatino saugoti aplinką, galvoti apie bendrą mūsų ateitį ir gerovę. Mokiniai mokėsi per patyrimą fizikos ir chemijos mokomųjų dalykų, ugdėsi įvairias kompetencijas: skaitmeninę, bendravimo ir bendradarbiavimo, dalykinę, viešojo kalbėjimo, kalbinę ir bendrąsias. Padedame mokiniams pamokose įgytas žinias iš karto pritaikyti praktiškai, ruošiame ateities lyderius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.