Tarptautinės konferencijos „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“ atgarsiai

Lina Klizienė
,
Šiaulių „Romuvos“ prog-jos anglų kalbos mokytoja
Loreta Vytienė
,
Šiaulių „Romuvos“ prog-jos vokiečių kalbos mokytoja

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje surengta jau septintoji, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjos Irenos Akmenskienės iniciatyva net tarptautine tapusi užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) mokytojų metodinė-praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“. Jos metu skatinta šiuolaikiško, integruoto ir kūrybiško užsienio kalbų mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaida bei taikymas, siekiant ugdymo proceso kokybės. Konferencijoje dalyvavo ne tik užsienio kalbų mokytojai, bet ir kitų mokomųjų dalykų bei pradinio ugdymo pedagogai, kurie savo disciplinose integruoja užsienio kalbas. Renginyje dalyvavo 98 dalyviai ir pranešėjai iš Turkijos, Graikijos, Suomijos, taip pat iš įvairių Lietuvos regionų.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pasidžiaugė mokytojų noru dalintis naujovėmis, tobulėti, akcentavo užsienio kalbų svarbą, kaip vieną iš pagrindinių priemonių, padedančių atidaryti daugelį durų žinių pasaulyje.

 

Plenariniame posėdyje išklausėme kolegų užsieniečių pranešimus: anglų kalbos mokytoja Dilek Yiğit (Turkija) pristatė virtualaus mokymosi platformą EBA. Gamtos mokslų mokytojas Astrinos Tsoutsoudakis (Graikija) perskaitė pranešimą apie mokinių kalbos įgūdžių tobulinimą, dalyvaujant tarptautinėse STEM (gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų ir matematikos taikymas) varžybose „Code League Example“. Anglų kalbos mokytoja Merve Güler (Turkija) pristatė Turkijos švietimo sistemą ir supažindino su skaitmeninės medžiagos kūrimo priemone „V-Fabrika“, kuri padeda mokiniams kartu su mokytoju kurti įvairias užduotis. Salme Hamunen, anglų kalbos mokytoja iš Suomijos, parengė pranešimą apie šalies švietimo sistemą, kuri yra tarp lyderiaujančių pasaulyje, nors mokyklose nėra nei egzaminų, nei mokytojų kontrolės. Ji paminėjo, kad visi mokiniai turi lygias teises įgyti išsilavinimą. Valstybė užtikrina ne tik nemokamą ugdymą(si), bet ir pavežėjimą, maitinimą, o mokytojais dirba tik įgijusieji magistro laipsnį.

 

Labai didelio dėmesio sulaukė dr. Ainos Būdvytytės (Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė, užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo grupės metodininkė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė) pranešimas apie atnaujintų užsienio kalbų bendrųjų programų naujoves, iššūkius ir galimybes.

 

Pedagogai darbą tęsė dviejose grupėse, kurio metu pristatyti dar 27 pranešimai. Konferencijos dalyviai dalijosi sėkmės istorijomis, idėjomis, metodais ir būdais, kaip motyvuoti mokinius sėkmingai mokytis įvairių užsienio kalbų, kaip gerinti mokymo(si) pasiekimus, kaip pamokose vertinti ir įsivertinti, diagnozuoti sunkumus. Pasiūlyta priemonių, kaip kokybiškiau individualizuoti gabiųjų ugdymą ir ugdymo turinio integravimą: „CLIL metodo taikymas ar integruotos užsienio kalbų pamokos su įvairiais mokomaisiais dalykais“. Pranešėjų teigimu, svarbiausia – dialogo kultūra, nes, esant geriems, pagarbiems asmeniniams santykiams, galima stebėti besiformuojančios mokinių ūgties ir sąmoningo brandumo procesus. Pabrėžta, kad mokinių saviraišką geriausiai atskleidžia projektinė, tiriamoji ir kūrybinė veiklos. Šiuo ypatingu laikotarpiu akcentuojama informacinių komunikavimo technologijų (IKT) naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių naudojimo ugdomosiose veiklose svarba. Mokytojai itin aktyviai dalijosi pačių išmėgintomis IKT priemonėmis, svetainėmis, platformomis, rodė, kaip jomis naudotis praktiškai.

 

Baigiantis konferencijai, ją apibendrinant ir reflektuojant, dalyviai džiaugėsi prasmingu susitikimu. Visi jautėsi įkvėpti, pasidalinę naujomis idėjomis ar mintimis. Dalyviai akcentavo konferencijos teorinę ir praktinę naudą. Labiausiai visus džiugina galimybė bendrauti su kolegomis, dalytis mintimis, nes nuotolinio mokymo(si) metu apribojus socialinį gyvenimą, to labai trūksta.

 

Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas neįsivaizduojamas be užsienio kalbų – ugdant(is), bendraujant ir bendradarbiaujant, ar net leidžiant laisvalaikį. Tikimės, kad konferencijos metu įgytos žinios padės pedagogams motyvuoti mokinius, siekti geresnių užsienio kalbų mokymo(si) rezultatų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.