Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija

Neli Manko, Loreta Vytienė
,
pedagogės

Vasario 14 d. vyko tarptautinė užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų metodinė-praktinė nuotolinė konferencija „Sėkmingas užsienio kalbų ir kitų dalykų mokymas(is) geroje mokykloje: kompetencijos, integracija ir inovacijos“, kurią organizavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazija bendradarbiaudama su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

 

Konferencijos tikslas – skatinti inovatyvaus, kompetencijomis grįsto užsienio kalbų ir kitų dalykų integralaus mokymo(si) gerosios patirties idėjų sklaidą, tai aktualu ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Ji pabrėžė užsienio kalbų mokėjimo svarbą, užsienio kalbų integracijos galimybes į įvairių dalykų pamokas, palinkėjo pedagogams pabuvoti kito mokytojo profesiniame pasaulyje ir pasisemti patirčių bei idėjų būsimoms veikloms.

 

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 300 pedagogų, buvo išklausyta 40 pranešimų, juos skaitė pranešėjai iš Lietuvos, Italijos, Estijos, Lenkijos, Kroatijos, Turkijos ir Moldovos.

 

Pedagogai noriai dalijosi savo sėkmės istorijomis, pristatė mokinių darbus (projektus, kūrybinius darbus ir pan.), skaitmenizuotas ekspozicijas. Pranešimus dalyviai skaitė anglų ir lietuvių kalbomis. Pranešimų tematika buvo įvairi ir aktuali.

 

Nuotraukos: Loretos Vytienės

 

Maarija Keskpaik, Kairit Seenmaa (Estija) pristatė Ristiku pradinės mokyklos įtraukaus ugdymo sėkmės istoriją. Apie vaikų paruošimą skaitmeninei ateičiai Kroatijos Varaždino vaikų darželyje kalbėjo Andreja Sedlar ir Amalija Kocijan. Savo pranešime lektorės išskyrė, kad artimiausiu metu dirbtinis intelektas turės didelę įtaką Europos darbo rinkai. Serkut Kizanlikli (Turkija) kalbėjo, kaip dalyvavimas „Erasmus+“ projektuose padeda tobulinti lyderystės įgūdžius. Robas Garrettas (Lenkija) pristatė inovatyvaus mokymo(si) modelį, kuriame sėkmingai buvo integruotos šios sritys: menas, istorija ir mokslas. Tokį mokymo modelį Lenkijos kolegos įgyvendino su penktokais istoriniame Fromborko mieste.

 

Laura Modena (Italija) pristatė „eTwinning“ projektą, kurio esmė – kaip mokiniai pasitelkę grafinius tekstus, muziką, piešinius patys kuria sau draugišką aplinką. Elena Antociuc (Moldova) savo pranešime pabrėžė projektais paremtas veiklas – tvarumo koncepciją ir anglų kalbos integraciją.

 

Violeta Liudvinovičienė, knygyno „Kristostomus Lietuva“ atstovė, savo pranešime kalbėjo apie tai, su kokiais naujais iššūkiais susiduria mokytojai, atsirinkdami ir priderindami mokymo metodus, atitinkančius atnaujintą Bendrųjų ugdymo programų turinį. Kalbėjo, kaip galima personalizuoti ugdymo turinį, kaip panaudoti ir integruoti skaitmeninius išteklius, pristatė vaizdo, garso ir interaktyvią medžiagą daugialypėje terpėje.

 

Pranešimuose Lietuvos pedagogai dalijosi savo patirtimi vykdant tarptautinius „Erasmus+“, „eTwinning“, „Nordplus Junior“ projektus, STEAM, robotikos ir menų integravimo galimybėmis, pristatė veiksmingas vertinimo ir įsivertinimo formas, dalijosi įtraukiojo ugdymo patirtimi, pristatė savo darbų pavyzdžius ir patirtį su įvairiomis skaitmeninėmis platformomis.

 

Džiaugiamės ne tik plačia konferencijos dalyvių geografija, bet ir ugdymo įstaigų tipų įvairove. Tai įrodo, kad atsakingas ir sistemingas ugdymas vyksta visose ugdymo programų pakopose.

 

Apibendrindami konferenciją dalyviai pabrėžė praktinių žinių pasidalijimo naudą, pasidžiaugė, kad konferencijos turinys buvo prasmingas, o temos – susijusios su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais. Tikimės, kad susitiksime kitais metais ir pasidalysime savo patirtimi diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.