Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme“

Vilma Gapšienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Spalio 13 d. Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme“. Konferencijoje dalyvavo 22 pranešėjai iš Lietuvos švietimo įstaigų: Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių miesto mokyklų, Klaipėdos, Radviliškio gimnazijų ir progimnazijų, UAB „Baltic Orbis“. Įdomiomis patirtimis dalijosi Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos įgyvendinamo Tarptautinio švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projekto „Blue shirts green shorts“ partneriai iš Italijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Turkijos mokyklų, jie šią savaitę svečiuojasi Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje.

 

 

Dalyviai skaitė pranešimus apie tvarų miestą vaiko akimis, mokymo(si) pamokoje kaitos prasmių suvokimą, ekologiją, klimato kaitą, ugdymo(si) galimybes tvarioje aplinkoje, tvarumo ir kūrybingumo dermę integruotose dailės ir technologijų pamokose, pagalbą skirtingų gebėjimų vaikams, pasaulinę STEAM mokymo(si) sistemą FLL pradinukams ir kt. Konferencijos pranešėjai itin daug dėmesio skyrė mokyklos kultūros kaitai švietimo tvariam vystymuisi kontekste. Vienas reikšmingiausių aspektų plėtojant mokyklos kultūrą tampa tvarus asmens santykis su savimi ir su kitais bei aplinka, kurioje veikia.

 

Dėkojame visiems dalyviams ir linkime gyventi tvariai, tausojant gamtą, pasitikėti savimi, nebijoti iššūkių, būti atviriems naujovėms ir kūrybiškai dirbti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.