Svarbiausia – būti savimi

Silvija Sipavičienė
,
Kauno l.-d. „Vaivorykštė“ direktorė

„Svarbiausia – būti savimi. Eiti savo žingsniu, kalbėti savo kalba ir šviesti žmonėms savo širdies ugnimi. Svarbiausia – būti savimi.“

 

Tokiais žodžiais noriu pradėti pristatydama mūsų meninio ugdymo mokytoją ekspertę Joaną Tėvelytę. Visą Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ bendruomenę sujudino žinia, kad Jai suteiktas Lietuvos Respublikos Metų mokytojo vardas. Viena iš penkių Lietuvoje! Pripažinimas pelnytas! Tai buvo bendruomenės siekiamybė trejus metus. 2021-aisiais Joana apdovanota Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio padėka.

Jeigu kas dar nepatyrė molio terapijos džiaugsmo, verta apsilankyti Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“, pas Joaną ar įstaigos interneto svetainėje, pamatysite, kaip meistriškai skiriamas dėmesys tautiniam sąmoningumui, lygioms galimybėms, socialinėms emocinėms vertybėms diegti kiekvienam vaikui. Joanos inicijuotos respublikinės parodos „Lietuvos pilys“, „Žiemos mozaika“, sukurti filmai. Ji dirbo įtraukiojo ugdymo srityje, net nežinodama, kad nuo 2024-ųjų metų tai taps aktualija. Kūrybinėms vaikų laisvėms atsiverti labai padeda Dailės studija. Čia tik Joanos ir vaikų erdvė. Jau 2018 m. Joana sukūrė ir vykdo programą komandiniam meninio ugdymo mokytojų (dailė, muzika, judesys), logopedų, grupės mokytojų darbui su vaikais, turinčiais kalbos ir kompleksinių sutrikimų. Atvykusiems vaikams iš Ukrainos sėkmingai taiko šią praktiką. Joana dalijasi metodinėmis gairėmis, veiklomis Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenės platformoje „Ugdymo avilys“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Sukūrė ir išleido autorinę skaitmeninę knygą, ugdymo(si) priemonę – iliustruotą vaizdo pasakų ir žaidimų rinkinį šeimai „Molinių pasakų knyga“. Pasidalijo su šalies ir pasaulio pedagogine bendruomene.

 

Jau aštuoneri metai vyksta „Molio dirbtuvės“ per vasaros stovyklą po atviru dangumi. Joana kuria naratyvinius pasakojimus, veiklas, panaudodama antrines žaliavas. Visų nuopelnų nesuminėsi. Kiekviena jos darbo diena – nuopelnas. Veiksmingas dalyvavimas darželio savivaldoje. Joana vertina mokytojų metinę veiklą, yra darželio tarybos pirmininkė, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos sekretorė. Bendradarbiaudama su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Ratkevičiene, rengia įstaigos nuostatus, strateginį ir veiklos planus. Penktus metus savanoriauja Smalininkų Lidijos Meškaitytės mokyklos skautų sueigose.

 

Svarbiausia tai, kad Joana kreipia dėmesį į vaikų socialinio, emocinio intelekto ugdymą. Kiekviena jos darbo diena su vaikais – visuminis ugdymas. Kaip ir pati Joana sako: „Kai vaikai drąsūs, laisvi, laimingi, moka dirbti komandoje – tuomet jie kuria, mokosi, fantazuoja, tada jau galiu su jais kurti teatrus, filmus ir pasaulį, kuris bus su elektros akmenimis ar blogų minčių siurbliais. Ir dar kažkuo, ko mes suaugę net neįsivaizduojame!“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.