Suburti bendruomenę kilniam tikslui – apšiltinti vidaus sieną antrinėmis žaliavomis

Dalia Sokolovienė, Svetlana Bystronovskaja, Viktorija Strazdauskienė

Šiuo metu, kai kasdien girdime apie energijos taupymą ir iniciatyvas tai pasiekti, bet kuri galimybė inicijuoti akcijas, dalyvauti projektuose tampa kasdienybe ir turi reikšminę vertę ieškant naujų galimybių ugdyti jaunąją kartą. Ypač svarbu diegti konceptualias vertybes ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaizdžiai parodant jiems visus procesus.

 

Galimybę išbandyti savo jėgas energijos taupymo ir atliekų tvarkymo srityje mūsų ugdymo įstaiga gavo šiais metais, kada Vilniaus lopšelio-darželio „Lakštingala“ mokytoja Viktorija Strazdauskienė pateikė paraišką dalyvauti tarptautiniame projekte „Prasmingas atvirasis mokymas: švietimo įstaigos ir bendruomenės sąveika“ (MOST). Šio projekto tikslas yra sujungti švietimo įstaigas ir bendruomenes (šeimas, mokslininkus, piliečius, verslininkus ir kt.) sprendžiant aplinkosaugos problemas atliekų tvarkymo (2021 m.) ir energijos taupymo (2022 m.) srityse bei ieškant būdų, kaip savo bendruomenėje galima ieškoti tinkamiausių sprendimų. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ lėšomis. Projektą koordinuoja Fraiburgo ugdymo mokslų universitetas, Lietuvoje projekto partneriai yra Vilniaus universitetas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Apsidžiaugėme, kada iš daugelio norinčiųjų Vilniaus lopšelį-darželį „Lakštingala“ atrinko ir tapome vieni iš 40 švietimo įstaigų, pakviestų įgyvendinti projektą, kad mintys, koncepcijos buvo įvertintos ir suteiktos galimybės kurti ir įgyvendinti sumanymus.

 

Rugsėjo pradžioje susibūrę į iniciatyvinę grupę, išgryninome puikias idėjas, kurias stengėmės įgyvendinti mūsų įstaigoje. Viena iš idėjų, kurią pasiūlė ugdytinių mama – architektė, inžinerinių statinių projektuotoja ir dizainerė – apšiltinti sieną iš vidaus antrinėmis žaliavomis. Iniciatyvinei grupei tai labai patiko ir pritarė šiai minčiai. Šiai idėjai įgyvendinti labiausiai reikėjo bendruomenės pagalbos – surinkti reikiamą kiekį medžiagos ir visą grupės sieną (tą, kuri ribojasi su lauku) izoliuoti iš vidaus, ugdant vaikams suvokimą, kad statybų kokybė – visų mūsų ateities siekiamybė, kad yra neatsakinga ir neekologiška „šildyti orą“. Buvome stipriai nustebinti, kad puikios šilumos izoliacinės medžiagos yra gofruotas kartonas ir kiaušinių dėžutės. Tokios priemonės suteikia sienoms geresnę šiluminę varžą ir šildymo sąnaudos sumažėja. Visai tai tik mūsų lopšelio-darželio trijų grupių ugdytinių šeimų pastangomis, dėl mokytojų, padėjėjų ir visos bendruomenės įsitraukimo. Tik paskelbus apie vieno projekto etapą, kad renkamos tuščios dėžutės nuo kiaušinių (kiaušinių dėklai), į grupes suplūdo didelis kiekis šios antrinės žaliavos. Per 20 dienų buvo atnešta 343 kiaušinių dėklai. Dėklai buvo klijuojami, paskui tvirtinami ant sienos. Viską fiksavome, o rezultatus analizavome kartu su ugdytiniais. Grupės siena iš vidaus buvo apšildyta ir gautas rezultatas nenuvylė. Grupės siena tapo naujoviškai graži, o patalpa šiltesnė. Tokiu būdu vaikams vaizdžiai buvo parodyta, kaip paprasta, panaudojant tik antrines žaliavas, įsitraukti į energijos taupymą.

 

Tiek ugdymo įstaiga, tiek namai yra ta vieta, kur ugdomos ir formuojamos nuostatos, įgyjami įgūdžiai, įpročiai. Norint pasiekti bendrų tikslų ir juos sėkmingai įgyvendinti, mums teko bendradarbiauti su tėvais, įtraukti profesionalus ir savo srities žinovus, kurie dalijosi mintimis, įžvalgomis ir drauge diskutuodami įgyvendinome sumanymą, kuris leido vaikams ne tik vizualiai matyti kūrybinius procesus, bet ir stipriai prisidėti prie jų įgyvendinimo bei energijos taupymo. Tik darni ir aktyvi bendruomenė, auginanti šiuolaikinį pilietį, kuris yra neabejingas šiandienėms problemoms, geba įgyvendinti sumanymus ir vaikams parodyti tvaraus gyvenimo svarbą ir naudą. Įgydamas patirties vaikas tampa neabejingas gamtai ir šiandienio pasaulio aktualijoms.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.