STREAM galimybės ugdymo procese

Asta Valantinavičienė
,
Lieporių gimnazijos mokytoja, projekto koordinatorė

Ruošdamiesi dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį beveik visi mokytojai susiduria su nemažai iššūkių ir problemų, natūraliai kyla klausimai, ką darysiu kitaip, ar sugebėsiu, kaip integruoti skirtingus dalykus ir  dirbti inovatyviau, atsižvelgiant į šių dienų mokinį ir jo poreikius, o gal ir dabar jau dirbama, tik tai neakcentuojama? Atsakymų į kylančius klausimus buvo galima rasti ir Šiaulių Lieporių gimnazijoje vykusioje metodinėje praktinėje konferencijoje „STREAM galimybės ugdymo procese, dirbant pagal atnaujinto ugdymo programą“, kurioje pranešimus skaitė ir praktine patirtimi dalijosi įvairių sričių mokslininkai ir mokytojai.

 

Konferencija yra tarptautinio „Erasmus+“ projekto – kvalifikacijos kėlimo kursų „STEAM klasė“, vykusių praėjusių metų pavasarį Valensijoje, Ispanijoje, kur mokytojai tobulino STEAM dalykų mokymo kompetencijas ir įgūdžius dirbdami grupėse su kolegomis iš Nepalo, Švedijos, Martinikos salos ir kūrė STEM/STEAM/STREAM projektus, ieškojo šių dalykų integravimo galimybių, aptarė pritaikymą praktiškai bei dalijosi savo metodine patirtimi, idėjomis, naujausiomis užduočių atlikimo technikomis, dalis. Renginyje Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytoja doc. Dr. Jūratė Valuckienė skaitė pranešimą „Mokymo efektyvumo veiksniai: kas lemia mokytojo sėkmę pamokoje?“. Pasak pranešėjos, šiuolaikinių mokinių karta yra visiškai kitokia, nei buvome mes, jiems nebetinka ir ankstesnieji mokymo metodai. Jie geba greitai rasti informaciją, jiems būtina motyvacija, kam vienas ar kitas dalykas reikalingas, todėl reikalinga keistis, nuolat augti profesinėje srityje ir mokytojui, kad jis įkvėptų, paskatintų savo ugdytinius ir gebėtų padėti jiems atsirinkti esminius dalykus informacijos sraute bei susivokti gyvenime. Rezultatai būna geresni, kai kompetencijos ugdomos integruojant kelis dalykus, todėl labai svarbus mokytojų bendradarbiavimas.

 

Dr. Violeta Kravčenkienė (Kauno technologijos universitetas), skaičiusi pranešimą „Kompetencijomis grįstas Z kartos matematinis ugdymas. Praktiniai pavyzdžiai“, supažindino su kartų teorija, pateikė praktinių pavyzdžių, sudarytų remiantis psichologų, neuromokslininkų ir pedagogų rekomendacijomis, kaip ugdyti pagrindines kompetencijas matematikos pamokose. Lieporių gimnazijos informatikos mokytoja metodininkė Jovita Navickienė, respublikoje pripažinta kaip viena geriausiai mokinius paruošiančių mokytojų valstybiniam informatikos egzaminui, dalijosi praktine patirtimi pranešime „Informatinio mąstymo ugdymas mokant algoritmavimo ir programavimo“.

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Marija Volodkė pristatė patyriminį projektą „Paukščiai žiemą“. Mokiniai susipažino su įvairiomis Lietuvoje žiemojančių paukščių rūšimis, jiems pagamino lesyklėles, stebėjo, kokie paukščiai gyvena mokyklos kieme augančiuose medžiuose, mokėsi jų pavadinimų kitomis kalbomis.

 

Pasibaigus plenariniam posėdžiui, konferencijos dalyviai skirstėsi į klases ir stebėjo pamokas, kurias vedė tarptautinės patirties įgiję mokytojai. Jie vertingas žinias pritaikė dėstydami įvairiomis temomis – apie šviesą ir šešėlius, gebėjimą dirbti komandoje, fizikos ir technologijų, matematikos ir dailės pamokų ryšį, programavimą. Dalyviai pabuvo mokiniais ir patys pajuto, kaip integruotai ugdomos kompetencijos. Vertinga tarptautinė patirtis, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose kursuose, leidžia ugdymo procesą kaskart daryti patrauklesnį, įdomesnį, be to, padeda skatinti motyvaciją.

 

Konferencijos dalyviai, dalyvaudami įvairiose veiklose, patobulino praktinius įgūdžius, kurie bus reikalingi planuojant kompetencijomis grįsto ugdymo pamokas, dalijosi įžvalgomis, kaip užtikrinti kompetencijų ugdymą per įvairių dalykų pamokas, kokios užduotys, metodai būtų tinkamiausi tikslui pasiekti. Anot Konfucijaus, tikras mokytojas yra tas, kuris, išlaikydamas gyvą praeitį, sugeba suprasti ir dabartį.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal „Erasmus+“ KA1 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.