STEAM ugdymas – mokymasis per patyrimą

Lolita Lukoševičienė

Kovo 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras pakvietė Šiaulių miesto pedagogus virtualiai dalyvauti metodinių priemonių parodoje „STEAM ugdymas: mokymasis per patyrimą“. Parodos tikslas – skleisti gerąją ugdymo patirtį, pristatyti kolegoms sukurtas STEAM ugdymo priemones, aptarti jų naudojimo galimybes.

 

Parodos metu buvo pristatytos 26 Šiaulių miesto pedagogų sukurtos metodinės priemonės. Akcentuotas STEAM ugdymas, suteikiantis galimybę mokymą praturtinti praktiniais užsiėmimais, tyrinėjimais, įgytas žinias pritaikant gyvenimiškose situacijose. Pateikta gerųjų  tarpdalykinės integracijos pavyzdžių, kurie parodė, kaip skirtingi mokomieji dalykai dera ir veikia kartu. Džiaugiamės Šiaulių miesto lopšelių-darželių „Sigutė“, „Drugelis“, „Gluosnis“, „Ąžuoliukas“, „Žiogelis“, „Kregždutė“, „Trys nykštukai“, „Pasaka“, „Klevelis“, „Eglutė“, „Ežerėlis“, VšĮ Edukaciniai projektai, „Dermės“ mokyklos, Salduvės, Dainų, Gytarių, „Romuvos“ progimnazijų, „Saulėtekio“, „Romuvos“, Simono Daukanto, Didždvario gimnazijų pedagogais, dalyvavusiais parodoje ir sutikusiais pasidalyti gerąja patirtimi su kolegomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.