STEAM objektas – raidės

Romualda Budrienė
,
Šiaulių l.-d. „Žirniukas“ auklėtoja

STEAM objektų pasirinkimo galimybės beribės, jais gali tapti bet kas, atsižvelgiant į siekiamus tikslus ir lūkesčius. Raides STEAM veiklai pasirinkau siekdama vaikus su jomis ir jų grafine raiška supažindinti per tyrinėjimus, eksperimentus ir asmeninę patirtį. Kad ikimokyklinio amžiaus vaikų rašytinė kalba plėtotųsi sėkmingai, kalbos raiškai ieškau galimybių kiekvieną dieną per pačią įvairiausią veiklą. Manipuliuodami, stebėdami, žaisdami tikslingus žaidimus su raidėmis vaikai jas greičiau įsimena ir įgyja skaitymo pradmenis – simbolių prasmės suvokimą, pirmųjų raidžių, trumpų žodžių atpažinimą ir siejimą su garsais.

 

Raidžių pažinimas ikimokykliniame amžiuje prasideda manipuliavimu savo vardo raidėmis. Vienas iš šios veiklos pavyzdžių – „Vardo bokšteliai“. Jos tikslas – grupės vaikų vardų tyrimas, randant trumpiausius ir ilgiausius vardus, sukuriant vaizdžią stulpelinę diagramą iš kaladėlių. Vaikai skaičiavo savo vardo raides, ant atskirų lapelių jas rašė, surinko atitinkamą kiekį kubelių, ant jų klijavo raides ir statė savo vardo bokštelį. Mažieji pastebėjo, kad vieni bokšteliai aukštesni, kiti – žemesni. Grupavo juos pagal aukštį, skaičiavo. Vyko bokštelių lyginimas, atsakant į klausimus: kiek iš viso? Kiek daugiau? Kiek mažiau? Į klausimą – „Kodėl bokšteliai ne vienodo aukščio?“ – atsakė patys vaikai.

Veikla su veidrodiniais paviršiais vaikus ypač sužavėjo, tai jie prilygino „stebuklui“. Ši veikla skatina mąstyti, atpažinti raidę per atspindį. O vėliau, įsijungus vaizduotei, vaikas iš pusinės raidės jau geba atspėti, kokia tai raidė. Ugdytiniai darė atradimus: vienos raidės virto kitomis (V į M, T į H, U į O), kitos tapo panašios į skaitmenis (O – 8, C – 3) arba tapo kita atpažįstama figūra ar kažką primenančiu daiktu (B – drugeliu, R – kaspinu, H – kopėčiomis). Pridėjus veidrodinį paviršių prie parašyto vardo, atspindys rodo į priešingą, nei įprasta, pusę – atbulai.

 

Projektas-tiriamoji veikla „Raidės ir vardai“ sujungė abėcėlę, žaidybinę veiklą ir visą bendruomenę – 10 grupių vaikus, pedagogus, administraciją ir aplinkos darbuotojus. Jos tikslas – ištirti, suskaičiuoti ir sužinoti, kokia raide prasidedančių vardų mūsų įstaigoje yra daugiausia ir kokių mažiausia, išsiaiškinti populiariausią raidę ir nepopuliarias raides bei keletą kartų pasikartojančius vardus.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad populiariausia mūsų įstaigoje raidė „A“ – šiuo garsu prasideda 30 vardų. Antroje vietoje liko raidė G – 20 vardų, trečia vieta dalijosi „K“ ir „L“ raidės – po 18 vardų. Nepopuliarios raidės, iš kurių nebuvo nė vieno vardo, – C, F ir Ė. Populiariausi, po 4 kartus pasikartojantys vardai – Jokūbas, Gabrielius, Goda ir Ieva. Džiugu, kad Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ aptiktas vienas vardas, prasidedantis „Ž“ raide – Žemyna.

 

Veiklos su raidėmis, grįstos STEAM principais, praplėtė vaikų pažinimo ribas, sudarė sąlygas atrasti ir patirti dar nežinomus dalykus, lavino kritinį mąstymą, kūrybiškumą, mokė daryti išvadas.

 

Naudota literatūra:

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos, 2015 m.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.