Sporto šventė „Aktyvus ruduo“

Vilija Gerasimovičienė
,
 Vilniaus l.-d. „Pušaitė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Teresė Kerulienė
,
 Vilniaus l.-d. „Coliukė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“ rugsėjo mėnesį pasitiko aktyviai. Stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir gerosios patirties sklaidą, surengta sporto šventė „Aktyvus ruduo“ kartu su Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ bendruomene. Reikšminga paminėti, kad viskas prasidėjo nuo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomos unikalios „Olimpinių vertybių ugdymo programos“ (OVUP) mokymų Vilniuje, kuriuos vedė sertifikuota OVUP mokymų vadovė Vilija Gerasimovičienė ir kuriuose olimpinių idėjų sėmėsi net keturios „Coliukės“ mokytojos. Skleisdamos gerąją žinią savo bendruomenėje, jos inicijavo bendradarbiavimo tarp Naujosios Vilnios rajone esančios „Coliukės“ ir Antakalnio rajone įsikūrusios „Pušaitės“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų tęstinumą. Bendraujant ir žaismingai veikiant kartu vyksta nuolatinis patirtinis mokymo(si) vieniems iš kitų procesas. Tai ne formalumas, o tikras, gyvas ryšys, kurio pamatinės vertybės yra pagarba ir dėmesys kitiems. Bendradarbiaujant išmokstama ir sužinoma apie naujas metodikas, priemones, įgyjama patirtis, kuri atnaujina ugdymo(si) procesą kiekvienoje bendradarbiaujančioje įstaigoje. Na, o tikro kolegialaus ryšio puoselėjimas skatina kiekvieno asmens, mažo ir suaugusio, asmeninį tobulėjimą. Kūno, valios ir proto darna skatina stengtis būti ne tik aktyviais, bet ir fiziškai raštingais nuo pat ankstyvojo amžiaus. Bendromis pastangomis pelnomas džiaugsmas išreiškiamas vaikų nuoširdžiomis emocijomis ir noru kilniai elgtis išbandant komandinius žaidimus, kuriuose ir pasiseka, ir tenka nusivilti. Tačiau tinkamai įskiepytas noras siekti tobulėjimo, bandyti vėl ir vėl, mokytis iš patirtų nesėkmių ir būti motyvuojančiu pavyzdžiu kitiems – pagarbos gyvenime vertos vertybės. Visos šios olimpinio ugdymo temos tapo sporto šventės „Aktyvus ruduo“ siekiamybe. Na, o kai į šventę atvyksta Londono ir Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvė, olimpietė, maratono bėgikė – pati Diana Lobačevskė, olimpinė dvasia sklando ore! Tokių įkvepiančių pavyzdžių jaunajai kartai darželiuose privalo būti ne po vieną. Nes vaikai iš prigimties yra smalsūs, judrūs, todėl būtina atrasti mokytojus-motyvatorius, kurie ne tik supažindins su teisingų pagrindinių judėjimo įgūdžių atlikimu, bet ir pastiprins socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją.

 

Sauliaus Čirbos nuotr.

Tai yra tik maža dalis įspūdžių, kuriuos patyrė sporto šventės dalyviai. Tačiau kryptingos mokytojų veiklos kupinos kūrybiškumo, grindžiant visų ugdymo(si) proceso dalyvių sąveika. Siekiant tenkinti ir vaikų individualius poreikius, buvo tikslingai parinktos edukacinės priemonės, kvietusios ir skatinusios veikti komandose, „statyti bokštus ir jungti tiltus“, džiaugiantis bendra sėkme, užtikrinančia ir sklandžią specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų įtrauktį. Užtikrinti teisę į laimingą vaikystę galima tuomet, kai siekiamas vaikų aktyvus dalyvavimas veiklose, rodomos iniciatyvos, atskleidžiant vaikystės fenomeną, vaikų kultūrą, kartu skatinant žaisti vaizduote, kalba, kūnu ir pojūčiais!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.