Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas: iššūkiai, galimybės ir patirtys

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ vykdomas „Erasmus+“ projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas: iššūkiai, galimybės ir patirtys“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto tikslas – stiprinti save kaip ugdymo bendruomenę užtikrinant lygiavertį, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą kiekvienam vaikui, nepaisant jo gebėjimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių. Projekto metu siekiama gilinti žinias švietimo pagalbos teikimo, individualios pagalbos vaikui, specifinių sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir intervencijos srityje, tinkamų nuostatų į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus formavimo. Projekto metu įstaiga siekia tobulinti savo ugdymo turinį, papildyti inovatyviais, naujais ugdymo metodais, kryptimis, atliepiančiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų poreikius, didelį dėmesį skiriant įtraukčiai ir praturtinti edukacines erdves.

 

 

2022 m. gegužės mėnesį lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Janauskienė ir socialinė pedagogė Aistė Juknevičienė dalyvavo „Erasmus+“ mobilumo mokymuose „Identifying barierrs to learning“ Ispanijoje, Barselonos mieste. Šių mokymų esminės kryptys – specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sutrikimų, tokių kaip disgrafija, diskalkulija, disleksija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo (ADHD) apžvalga, tinkamų nuostatų į šiuos sutrikimus formavimas. Mokymų metu lektorė, psichologė ir edukologė Jackie Ashton Smith teigė, kad jei mes visus vaikus mokytume taip, kaip stengiamės mokyti vaikus, turinčius vienų ar kitų specifinių sutrikimų, visų vaikų pasiekimai būtų geresni. Svarbiausia, pastebėti kiekvieną vaiką. Šių dienų kontekste vis daugėja vaikų, turinčių ypatingų poreikių, todėl labai reikšminga laiku pastebėti juos ir individualizuoti ugdymą, užkertant kelią tolimesnėms ugdymosi kliūtims.

 

Mobilumo mokymų metu įgytos reikšmingos teorinės ir praktinės žinios apie aukščiau minėtų sutrikimų terminologiją, diagnozavimą, ugdymo metodus ir galimybes teikiant pagalbą. Šios žinios padės gerinti švietimo pagalbos teikimo kokybę įstaigoje ir kryptingai, nuosekliai įgyvendinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atliepiant kiekvieno vaiko poreikius.

 

Projekto Nr. KA122-SCH-1F5D154F

 

Šiaulių l.-d. „Ežerėlis“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.