Visos paslaptys apie piešimo meną

Natalija Zabolevičienė
,
mokytoja metodininkė

Nuo mažų dienų vaikams patinka piešti naudojant įvairias piešimo priemones. Juk piešimo menas – tai atskiras kiekvieno žmogaus mažas pasaulis, kurį susikuria pats ir kurį supranta tik jis vienas. Juk kiekvienas žmogus gali meną suprasti ir jį vertinti skirtingai, kas vienam yra be galo gražu ir palieka neišdildomą įspūdį, kitiems tai gali likti taip ir nesuprasta visą gyvenimą. Menas – tai lyg savęs, kitokio „aš“ pažinimas, savotiškas išsilaisvinimas ir savotiška atsipalaidavimo priemonė. Dirbdama Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ „Bitučių“ grupėje, ugdydama vaikus nuo pat lopšelio, pastebiu, kad būtent piešimo menas padeda vaikams atskleisti tai, ką jie jaučia, kas jiems kelia nerimą, kas pradžiugina ir kt. Kiekviena vaiko nubrėžta linija turi reikšmę ir prasmę.

 

Kaip teigia psichologai, piešinys – tarsi langas, padedantis atidžiau pažvelgti į vaiko vidų. Pasirinktas popieriaus lapas, piešimo priemonės, piešinio dydis, padėtis erdvėje, piešiniuose vyraujančios formos ir spalvos gali suteikti daug informacijos apie mažylio charakterį, jo būseną, mintis, emocijas ir išgyvenamus vidinius konfliktus. Interpretuojant vaikučio piešinius galima spręsti apie jo intelektinę raidą ir apie psichologines problemas. Piešiant plėtojasi psichomotoriniai, sensomotoriniai, kalbiniai įgūdžiai, pasaulio pažinimas, savivoka. Piešimas viena ankstyvųjų komunikacijos ir mąstymo formų šalia žaidimo ir kalbos. Su vaikais dirbantys specialistai vis dažniau pasitelkia būtent meno terapiją.

 

Tėvų organizuojamos edukacinės veiklos „Bitučių“ grupėje jau tapo tradicija. Esu dėkinga kiekvienam tėveliui, kuris parodo iniciatyvą organizuoti ir vesti veiklą. Šį kartą Sofijos Auroros tėtis papasakojo, iš kur atsirado menas, kas yra menas, kokiomis priemonėmis naudojosi žmonės daug metų atgal, kur buvo rastos pirmos piešimo žymės ir kas buvo iš pat pradžių vaizduojama. Taip pat paruošė priemonių, su kuriomis vaikai niekada nebandė piešti.

 

 

Per edukacinę veiklą vaikai sužinojo:

  • Pirmykščių žmonių piešiniai atsirado ant akmenų, uolų, urvų sienų ir skliautų.
  • Daugiausiai buvo vaizduojami gyvūnai.
  • Ankstyviausi pasaulyje meno kūriniai buvo nutapyti urve Prancūzijoje.
  • Pirmoji piešimo priemonė buvo anglis (sangvina, kreida).

Eilinį kartą įsitikinau, kad tėvų bendradarbiavimas su pedagogu suteikia nepakartojamą naudą vaikų ugdymo(si) progresui, pasitikėjimo savimi, nes kiekvienas vaikas rodo iniciatyvą dalyvauti veikloje, atsakyti į užduodamus klausimus ir kt. Didžiuojuosi savo grupės vaikų tėvais.

 

„Vaikystė – trumpas mirksnis, kuris nubėgdamas praeitin palieka ryškius pėdsakus ateinančiam gyvenimui…“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.