Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas projektinėje veikloje

Erika Steponaitienė
,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Lietuvoje paskelbus karantiną priešmokyklinis ugdymas(is) Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje sėkmingai vyko nuotoliniu būdu. Artėjant mokslo metų pabaigai tapo aišku, kad paskutinė mokslo metų savaitė nebus tradicinė kaip buvome įpratę. Man, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, kilo idėja, paskutinę mokslo metų savaitę vykdyti projektą „Mano metai PUG-2 grupėje“, kurio pagrindinis tikslas – vaikų savimonės formavimas apmąstant mokslo metus.

Savimonė – geras asmeninių emocijų ir vertybių, kurios tarnautų atsparumui ir gebėjimui save apriboti žinojimas: gebėjimas atpažinti savo jausmus, mintis, juos įvardyti ir suprasti, kaip visa tai veikia elgesį. Ši kompetencija apima savivoką, stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą išsikelti realius tikslus, pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, teigiamą mąstymą, aktyvų veikimą. Galutinis projekto rezultatas – kūrybinis darbas (knyga, dienoraštis, minčių žemėlapis, albumas ir kt.) bei tobulesnės socialinės emocinės kompetencijos.

 

Pirmadienį, vaizdo susitikimo metu, priešmokyklinukams pristatyta informacija „Padlet“ internetinėje platformoje, nuosekliai išdėstytas darbų planas savaitės dienomis. Naudojantis internetiniu įrankiu pateikta pavyzdžių ir idėjų kaip galima apipavidalinti savo darbą, akcentuojant, kad iki  pabaigos atliktas darbas turi turėti viršelį ir nugarėlę ir bus įdomesnis, jei darbe eksponuojamos pačių sukurtos ar žurnaluose iškirptos iliustracijos,  fotonuotraukos. Kiekvienos dienos plane pateikta užduočių, kurios sudarė projektinės veiklos turinį ir padėjo siekti ugdymosi tikslų.

 

Antradienį priešmokyklinukai pradėjo savęs pažinimo „kelionę“. Ugdytiniai pildė paruoštus darbo lapus ir rinko informaciją apie save: mano mėgiamiausi – žaislas, spalva, gyvūnas, maistas, spalva, filmas, TV laida, vieta, daina; mano ūgis, svoris, batų dydis; geriausi draugai; kuo noriu būti, kai užaugsiu.

Vaikai ugdėsi suvokimą, kad visi žmonės skirtingi, savaip unikalūs, turintys skirtingų pomėgių ir poreikių, kad kiekvienas žmogus turi teisę būti kitoks. Tuo pačiu esame ir panašūs, nes turime vienodų patinkančių veiklų, užsiėmimų, tokį pat kūno masės indeksą pagal amžių ir pan.

Tėveliams skirta užduotis – jie turėjo apmąstyti ir užbaigti sakinį „Mano vaikas unikalus, nes…“. Ugdytiniai kartu su tėveliais paskatinti susėsti bendro pokalbio „Interviu su šeima“ ir aptarti vaiko pareigas namuose, prisiminti šeimos laisvalaikio praleidimo būdus.

 

Trečiadienį vaikai lavinosi gebėjimą pažinti savo jausmus, juos įvardinti; apmąstė situacijas, kuriose jiems tekę patirti – džiaugsmą, pyktį, baimę, liūdesį, pasibjaurėjimą, pavydą; ieškojo būdų kaip įveikti nemalonius jausmus ir padėti sau.

 

Ketvirtadienį ugdytiniai apmąstė asmeninę patirtį, savo gebėjimus, poreikius ir interesus. Vaikai, padedami tėvelių, atliko užduotį „Mano atradimai“ ir pasidalijo, ko išmoko priešmokyklinio ugdymosi metais, kas padėjo mokytis, kas pavyko sudėtingiau, kas labai gerai sekėsi, kaip jie elgėsi, kokios charakterio savybės padėjo mokytis. Tėvelių padedami vaikai parašė laišką skirtą sau: ką planuoja veikti vasarą, ko nori išmokti pirmoje klasėje.

 

Visas mintis, užfiksuotas patirtis, piešinius, nuotraukas vaikai sudėjo į vieną kūrybinį darbą – „Mano metai PUG-2 grupėje“. Darbus, pagal amžiaus tarpsnio gebėjimus, kiekvienas vaikas pristatė paskutinėje nuotolinėje vaizdo pamokėlėje. Ugdytiniai džiaugėsi savarankiško darbo rezultatu ir išliksiančiu gražiu prisiminimu.

 

Projektinės veiklos metu ugdytiniai daugiausiai lavinosi socialinės emocinės ir komunikavimo kompetencijos gebėjimus, tačiau didelis dėmesys skirtas kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui(si).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.