Socialinis ir emocinis ugdymas – raktas į sėkmę

Edita Usonienė
,
Ukmergės Jono Basanavičiaus g-jos psichologė

Kas kurs rytojaus Lietuvą, jei ne mūsų vaikai? O kaip jie tą darys, jei netikės, kad gali? Mes esame tie, kurie įkvepia vaikams tikėjimą savimi.

 

Remdamiesi geros mokyklos koncepcija daug dėmesio skiriame asmenybės brandai: savivokai, savivertei, vertybiniam kryptingumui, gyvenimo būdui. Įgyti pagrindiniai gebėjimai leidžia tapti pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais, sėkmingai planuojančiais asmeninį ir profesinį gyvenimą. Geroje mokykloje gyvenimas ir ugdymas(is) susilieja: persipina veiklos, joms skirtos erdvės, patirtis.

 

Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ šūkis „Mąstyk globaliai, veik lokaliai“ tapo Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomenės šių mokslo metų siekiu. „Priklausymas bendruomenei (pilietiškumas) reikalauja socialinės ir asmeninės atsakomybės. Svarbiausia – suprasti, kad žmonės turi daug bendra, tačiau siekiant tikslų labai naudinga įvairovė“ (LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“). Įvairovės netrūksta ir mūsų gimnazijos veiklose: netradicinės kūno kultūros pamokos miesto erdvėse (mokytojai Vilma ir Saulius Grigai), dailės (mokytoja Irina Vaskelienė) ir rusų kalbos (mokytoja Rita Golovnienė) pamokos Ukmergės kultūros centro galerijoje „Jaunoji dailė“, geografijos pamokos pirmokams apie Ukmergės valdymo struktūrą Ukmergės savivaldybėje ir netradicinė geografijos pamoka Meteorologinėje stotyje (mokytoja Daiva Prokapienė), integruota kūno kultūros ir psichologijos pamoka „Atsipalaidavimas“ (mokytojos Vilma Grigienė ir Edita Usonienė), integruota dailės (mokytoja Irina Vaskelienė) ir informacinių technologijų (mokytoja Jūratė Gimbutienė) pamoka tema „Cianotipijos dirbtuvės“ Vlado Šlaito bibliotekoje, netradicinės psichologijos pamokos, organizuotos VšĮ „Lyderių karta“, netradicinė biologijos pamoka „Kraujo ir šlapimo tyrimų analizė“ Ukmergės ligoninėje (mokytoja Laima Nazimovienė) trečių klasių mokiniams. Mokiniai noriai sėmėsi žinių ir patirties iš „kitų“ mokytojų – savo sričių specialistų: Meteorologijos stoties viršininko Rimanto Benkausko, menininkų Kristinos ir Regimanto Meilučių, psichologių Virginijos Patapavičiūtės ir Ievos Lingienės. Dėkojame už bendradarbiavimą V. Šlaito viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Kristinai Darulienei, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkei Daliai Unikienei ir socialinei darbuotojai Ingai Kaulakienei. Tokiu būdu mokiniai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami, atrasdami ir išrasdami, kurdami ir bendraudami.

Deltuvos senelių namuose

Žmogaus laikysena šiuolaikiniame judriame, sudėtingame, kintančiame pasaulyje prieštaringa: svarbios savybės yra atvirumas, komunikabilumas, lankstumas, gebėjimas prisitaikyti, bet ne mažiau svarbu – susikurti tapatybę, vertybinį „stuburą“ ir asmeninę gyvenimo prasmę. J. Basanavičiaus gimnazijoje skatinama mokinių saviraiška, aktyvus dalyvavimas neformaliojo (popamokinio) švietimo veiklose, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose. Siekdami sėkmingai įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programą (SEU), kuriame projektus, jų vykdymą perkeliame už mokyklos ribų. Tarnavimas bendruomenei – viena iš asmenybės ugdymo formų. Klasėse sukurti projektai įgyvendinti trečių klasių mokiniams savanoriaujant Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos dienos centre (mokytoja Alma Žižienė ir socialinė pedagogė Irena Patėjūnienė), antrų klasių mokiniams – vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (mokytoja Žydra Grigienė). Trečių klasių mokiniai ir būrelio „Let’s Socialize“ (mokytojos A. Žižienė ir Rasa Ordavičienė) nariai lankėsi Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje, Ukmergės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, kur susipažino su šių įstaigų funkcijomis, atliko profesinio kryptingumo testą, dirbo grupėmis. Ic klasės mokiniai (mokytojas Saulius Grigas) gruodį lankėsi Deltuvos senelių namuose, IIa klasės mokiniai (mokytoja V. Grigienė) aplankė Ukmergės slaugos skyriaus ligonius. IIc klasės mokiniai (mokytoja Jovita Šniokienė) kvietė ukmergiškius fotografuotis prie pačių pagamintų besmegenių, aukoti gyvūnų globos namams „Klajūnas“. Gimnazistai noriai dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir tarptautiniame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurse „Kalėdinis atvirukas“. Lietuvos Respublikos Seimo parodoje eksponuojamas ir mūsų gimnazijos mokinės Gesmantės Kodinaitės diptichas „Pirmas sniegas“. Džiaugiamės pirmų klasių mokinių pergale konkurse „Kūrybinės industrijos: nuo idėjos iki produkto“. Konkursą organizavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas.

 

Įgyvendindami socialinių ir emocinių įgūdžių programą „Raktai į sėkmę“, gimnazijoje puoselėjame pozityvias vertybes. Mokiniai jaučiasi psichologiškai saugūs, priimti, jų nuomonė bei idėjos yra išklausomos ir gerbiamos. Savo buvimą mokykloje jie laiko prasmingu. Tai teigti leidžia mokinių psichologinės savijautos tyrimai: naujai atvykusių gimnazistų adaptacijos, klasių mikroklimato tyrimai (psichologė Edita Usonienė). Kasmet atliekami tyrimai aptariami per klasių valandėles, pedagogų tarybos posėdžiuose. Jau antrus metus mokiniams lengviau mokytis padeda pamokose taikomi mokymosi stiliai. Laiku reaguojama į iškilusias krizes, suteikiant bendruomenės nariui individualią konsultaciją, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Gimnazijoje siekiama darnos, humaniškų santykių, tolerancijos ir geranoriškumo. Pirmų klasių mokiniai jau pirmomis mokymosi gimnazijoje dienomis kūrė naujas mokyklos tradicijas: žygyje „Piliakalnių Lietuva“ atsirado „Kitokios Krikštynos“ (mokytojai Gražina Macijauskaitė, Vida Šidlauskienė, Saulius Grigas), Ia klasės mokiniai (mokytoja G. Macijauskaitė) rašė ir siuntė padėkos laiškus buvusiems mokytojams, SEU programa diegiama žaidimų forma per klasių valandėles, pamokas. Mokiniai, statydami emocijų, bendravimo, socialinių įgūdžių bokštą, rinkdamiesi pokyčių korteles, piešdami mandalas, fraktalus, žaisdami „Profesijų labirintą“, tobulina socialines ir emocines kompetencijas, ugdo asmeninę ir socialinę atsakomybę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.