Skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį“ idėjų mugė

Lina Grinevičiūtė-Blėdienė
,
 priešmokyklinio ugdymo mokytoja, idėjų mugės organizatorė
Nijolė Račienė
,
 ikimokyklinio ugdymo mokytoja, idėjų mugės organizatorė

Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015) šiuolaikiniai vaikai apibūdinami kaip „interneto amžiaus“, Z kartos, skaitmeninių technologijų vaikai ir kt. Tobulėjančios informacinės komunikacinės technologijos tampa neatsiejama ugdymo(si) dalimi, netgi vienu iš svarbių jos elementų, leidžiančiu didinti ugdymo efektyvumą, naudotis naujausiais ištekliais ugdymo procese, taip didinant ugdymo turinio patrauklumą (Informacinių technologijų naudojimas mokymui. T. Petkus, K. Nekrašaitė, 2009).

 

Tikslingas skaitmeninių interaktyvių priemonių panaudojimas, padeda vaikui patirti pažinimo džiaugsmą. Suteikia plačias, patrauklias galimybes veikti, tyrinėti, pažinti aplinką ir juos supantį pasaulį, gilinant pažinimo kompetenciją.

 

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ kovo mėnesį kvietė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kurti skaitmenines ugdymo(si) priemones ir dalyvauti idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį!“. Idėjų mugės tikslas: sukurti skaitmeninių priemonių katalogą „Pažinkime supantį pasaulį“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui.

 

Katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ sudarytas iš 91 skaitmeninės priemonės, kuriomis pasidalino 69 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai iš įvairių Lietuvos įstaigų.

 

Šis patrauklus, praturtintas vaizdinga informacija skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ padės vaikams ne tik efektyviau suvokti pateiktą informaciją, plėtoti patirtinį aplinkinio pasaulio pažinimą, bet ir stiprins vaiko mokymosi motyvaciją. Aktyvins smalsumą, plėtos mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdys savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei leis individualizuoti ugdymo(si) turinį.

 

Idėjų mugės skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“

 

 

Dalinamės ir labai tikimės, kad šis skaitmeninių mokymosi priemonių katalogas bus tikslingai naudojamas ugdymo(si) procese, atveriant platesnes vaikų ugdymo(si) galimybes pažinti pasaulį ir jo įvairovę pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir pasidalinusiems savo kurtomis skaitmeninėmis priemonėmis.

 

Dėkojame Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ direktorei Irmai Žilinskienei už pasitikėjimą ir pritarimą, organizuojant ir įgyvendinant inovatyvias idėjas. Už palaikymą ir pagalbą, dėkojame pavaduotojai ugdymui Rasitai Masaitienei.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.