Pozityvaus elgesio palaikymo asociacijos konferencija

Renata Greimaitė
,
SRVKS specialioji pedagogė, Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos lavybininkė, Pozityvaus elgesio palaikymo Europos tinklo tarybos narė
Gintarė Šatė
,
SRVKS skyriaus vedėja, Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos lavybininkė

Balandžio 13–16 d. San Diego mieste, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyko 19-oji tarptautinė Pozityvaus elgesio palaikymo asociacijos (angl. APBS) organizuota konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 1200 dalyvių.

 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 19-osios tarptautinės konferencijos apie pozityvaus elgesio palaikymą metu, siekiant padėti dalyviams atrasti ir pasirinkti juos dominančius pranešimus, renginiai buvo suskirstyti į kryptis. Pagrindinės kryptys buvo šios: II pakopos įgyvendinimas klasės lygiu (pranešimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama išsiaiškinti ir suprasti, kaip pozityvaus elgesio principai įgyvendinami klasėje); III pakopos įgyvendinimas individualiu lygiu (daug dėmesio buvo skiriama vaikams, kuriems nustatyti įvairiapusiai raidos sutrikimai, pagalbos analizei bei praktiniams patarimams); nešališkumas (viena iš dažniausiai konferencijos metu analizuotų temų, palietusių teisingos ir įtraukios švietimo sistemos, užtikrinančios geresnius mokinių pasiekimus, pagalbos prastai besimokantiems mokiniams teikimą bei mokyklų tobulinimą siekiant geresnės švietimo kokybės).

 

Konferencijos dalyviai galėjo rinktis įvairias veiklas: nuo stendinių pranešimų, tinklų kūrimo sesijų, kurių metu buvo sudarytos galimybės bendrauti su kitais Pozityvaus elgesio palaikymo bendruomenės nariais ir ekspertais, iki galimybių aptarti su sesijos tema susijusius klausimus. Jungtinių sesijų metu pristatymai pagal temas buvo sujungti į vieną, siekiant pristatyti Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą praktikams, mokslininkams, administratoriams, švietimo bendruomenėms ir šeimos nariams.

 

Pranešėjai konferencijos dalyviams pristatė įvairius pranešimus apie atvejo analizes, daugiapakopiškumą, susijusį su pozityvaus elgesio palaikymu, mokslinius tyrimus, naujausias  intervencijų strategijas, priemones/įrankius, skirtus naudoti šeimoms, mokykloms ar bendruomenėms.

 

Po kelių metų pertraukos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu organizuota konferencija buvo ypatingai reikšminga – puikiai parengta konferencijos programa, gyvos diskusijos ir susitikimai. Konferencijoje dalyvavę pranešėjai iš Amerikos, Europos, Azijos, Australijos tik pabrėžė pozityvaus elgesio palaikymo sistemos universalumą bei diegimo tarptautiniu lygiu aktualumą.

 

Šių metų konferencija buvo ypatinga – tuo pačiu metu vyko virtuali Europos bei Azijos šalių konferencija, kurioje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus (toliau – SRVKS) vedėja Gintarė Šatė bei specialioji pedagogė Renata Greimaitė skaitė pranešimą tema „Perėjimas nuo reaktyvaus prie prevencinio darbo su elgesiu: Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos įgyvendinimo Lietuvos mokyklose apžvalga“. Pranešimo metu buvo pristatyta SRVKS veikla, Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo priežastys bei I-ąją sistemos pakopą diegiančių mokyklų patirtys.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.