Šiaulių ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje

Vaiva Pocevičienė
,
Šiaulių l.-d. „Drugelis“ meninio ugdymo mokytoja

Mokyklėlių „Strazdanėlės“ įkūrėja ir pedagogė Sonata Latvėnaitė-Kričenienė ir leidyklos „Muzikija“ vadovė Indrė Šeputienė balandžio 20–21 d. sukvietė Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovus ir pedagogus į tarptautinę švietimo konferenciją „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia požiūriu“. Ši konferencija buvo pirmoji Reggio Emilia ugdymo filosofijos konferencija Lietuvoje.

 

Reggio Emilia ugdymo(si) filosofija buvo sukurta siekiant atskleisti unikalų požiūrį į ankstyvojo vaikų mokymosi ir ugdymo procesą. Reggio Emilia – tai ne ugdymo metodika, ne mokymo technika ir net ne modelis. Tai veikiau patirtis, susijusi su vaikyste ir tėvyste, nes itin daug dėmesio skiriama tam, ką vaikas mato, jaučia ankstyvoje vaikystėje. Vaikai čia yra daugumos projektų organizatoriai. Pedagogas veikia kartu su vaiku: išklauso, įsiklauso, provokuoja, sukuria kontekstą idėjoms atsirasti.

Savo profesines kompetencijas šioje konferencijoje tobulino ir Šiaulių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai iš lopšelių darželių „Drugelis“, „Auksinis raktelis“, „Žirniukas“ ir „Rugiagėlė“. Visi šių įstaigų atstovai grįžo kupini neįkainojamos patirties, kurią bandys pritaikyti savo įstaigose.

Ačiū organizatorėms ir lektorėms prof. Claudijai Giudici ir Sarai De Poi (Italija) už galimybę susipažinti su Reggio Emilia ugdymo filosofija čia, Lietuvoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.