Kalbos ugdymo projektas „Ką mums pasakoja knygos lapeliai?”

Rasa Arlauskienė, Kristina Serapinaitė
,
Šiaulių „Dermės“ m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojos

Šiuolaikiniame pasaulyje vis jaunesnio amžiaus vaikai ima naudotis įvairiomis technologijomis, žaidimus ir tobulėjimą iš realaus gyvenimo perkelia į ekranus ir mažiau domimasi popierinėmis knygomis. Knygomis sudominti galima kiekvieną vaiką. Nors tobulėjant technologijoms tai padaryti vis sunkiau – ne maža dalis vaikų knygas atverčia tik paraginti, ne iš malonumo – tačiau tai verta. Skaitymas turtina kalbą, skatina pasaulio pažinimą, ugdo kūrybinį mąstymą.

 

Kovo–balandžio mėnesiais ,,Nykštukų“ grupės ugdytiniams mokytojos Rasa Arlauskienė ir Kristina Serapinaitė organizavo projektą „Ką mums pasakoja knygos lapeliai? Projekto tikslas – taikant alternatyvius ir kūrybiškus metodus, bendradarbiaujant su tėvais, skatinti ugdytinius domėtis knygelėmis, jų atsiradimo istorija bei įvairove. Projekto metu stengėmės sudominti vaikus knygomis, pasakojome, kas kuria knygas, jas iliustruoja ir kas jas spausdina? Kaip vadinami žmonės, rašantys, iliustruojantys knygas? Supažindinome su veikėjais, lavinome vaikų kalbinius įgūdžius bei ugdėme meilę knygai, skatinome knygų skaitymą bei pasakų sekimą vaikams namuose ir darželyje, kaip realią pagalbą ugdant ir lavinant vaikų kalbą, kaip efektyvią šilto bendravimo, džiugių emocijų patyrimo priemonę, skatinančią kalbos vystymuisi.

 

Pirmiausia atnaujinome savo grupės bibliotekėlę. Organizavome socialinę akciją „Į darželį su knygele“. Vaikai kasdien pildė bibliotekėlę įvairiomis knygelėmis atsineštomis iš namų, pristatė savo mėgstamiausias knygeles, pasakojo kokie yra mylimiausi veikėjai.

 

Tėveliai labai aktyviai prisijungė prie projekto vykdymo ir namuose kartu su vaikais kūrė įvairias knygas, pasakas. Vaikai iliustravo knygelę ,,Mano mėgstamiausia pasaka“, o tėveliai sumaketavo, surišo knygeles. Knygelėmis vaikai labai džiaugėsi, atsinešę „skaitė“ draugams. Vaikai labai susidomėjo knygelėmis bei jų kūryba. Taip skatinome vaikų norą klausinėti, atsakinėti, pasakoti, klausytis.

 

Organizavome edukacinę – pažintinę išvyką į Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąją biblioteką. Dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Knygučių karalystėje“. Atvykę į biblioteką pasijutome tarsi knygučių karalystėje. Visur, kur pažvelgsi, – knygos! Susitikimo metu buvo pristatomos įvairios vaikams skirtos knygutės: paveikslėlių, garsinės, lankstinių, lytėjimo, praturtintos 3D realybe, muzikiniais intarpais. Bibliotekoje susipažinome su įvairaus turinio bei įdomių formų knygelėmis.

Vaikams patikusi knyga buvo perskaityta ir žaidžiamas žaidimas. Edukacinis užsiėmimas skatino vaikų smalsumą, lavino komunikacijos kompetencijas.

 

Naudojant STEAM patirtį vaikai kartu su kitos grupės draugais ir mokytojomis kūrė „Draugišką pasakų knygą“. Savo sukurtas pasakas iliustravo piešiniais. Išgalvotose vaikų istorijose atsiskleidė vaikų pasakojimo įgūdžiai, žodyno turtingumas. Vaikai didžiavosi savo sukurtomis pasakomis, vyresnieji bandė užrašyti pasakos pavadinimą.

Grupės mėgstamiausiomis pasakomis buvo išrinktos „Trys paršiukai“ ir „Pagrandukas“. Inscenizuojant pasaką „Trys paršiukai“ vaikai stengėsi balso intonacija, kūno judesiais perteikti pasirinktą personažą. Pasitelkiant STEAM metodus, statė, kūrė, konstravo iš įvairių priemonių: kaladėlių, „Lego“ bei gamtinės medžiagos: medžių šakelių, šiaudų paršeliams namelius. Vilkui ėmus pūsti į namelius išaiškėjo, kuris tvirčiausias. Vaikai suprato, kad kartu ir draugiškai galima padaryti daug. Nugalėjo draugiškumas ir gėris. O stilizuotą pasaką „Velykinis pagrandukas“ vaidinome įstaigos bendruomenei ir kitų darželių draugams. Ugdytiniai savo gebėjimus galėjo išreikšti vaidinant pasirinktą vaidmenį. Skatinome vaikų saviraišką, padėjome jiems atsiskleisti, susitapatinti su vaidinamais personažais. Skiepijome vaikuose gėrį ir supratimą.

 

Organizavome vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų parodas: „Piešiu savo vardo pirmą raidę“. Darbeliai eksponuojami Šiaulių vaikų literatūros skyriuje „Varsa“; ir „Mano vardas paslaptingas“ (Darbai eksponuojami Kelmės rajono Žemaitės viešosios bibliotekos Užvenčio miestelio bibliotekoje). Žaisdami su raidėmis, jas puošdami, užbrūkšniuodami, spalvindami greičiau jas įsimena, nes vaikų fantazija beribė.

 

Mūsų visų pareiga atverti vaikui duris į knygų pasaulį, skatinti jį kuo daugiau bendrauti, kalbėti, deklamuoti, vaidinti, džiaugtis raidėmis ir knygomis. Grupėje kuriame kalbos raidai palankias sąlygas, nes sukurta skatinanti aplinka, knygų gausa grupės bibliotekoje, sužadina norą jomis domėtis ir susipažinti.

 

Projekto „Ką mums pasakoja knygos lapeliai? metu vaikai plėtojo savo komunikacinę, pažintinę, kūrybinę, emocinę bei STEAM patirtį. Išklausytus knygų, pasakų siužetus, veikėjų poelgius, emocinius išgyvenimus bandė perkelti į savo žaidybines, tyrinėjimo, eksperimentavimo bei kūrybines veiklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.