Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ vaikai dalyvavo projekte „STEAM rudenį“

Rasa Kildonavičienė
,
mokytoja metodininkė

Vienas iš svarbiausių „eTwinning“ projektų elementų – mokytojų, mokinių ir mokyklų bendradarbiavimas. Mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas mokiniams, ugdytiniams. Jie imasi aktyviojo pedagogo vaidmens – bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą, ieško naujų mokymo metodų, naujų užduočių atlikimo būdų. Svarbus kiekvieno komandos nario indėlis. „eTwinning“ projektai padeda tobulinti mokymo įgūdžius, sudominti mokinius, ugdytinius, suteikia daugiau galimybių mokyklai, turtina bendruomenę.

 

Kelerius pastaruosius metus prisidedame prie „eTwinning“ projektų kartu su ugdytiniais. Nuo šių metų rugsėjo 21 dienos iki lapkričio 3 dienos į ugdymo procesą integravau „eTwinning“ projekto „STEAM rudenį“ („STEAM in autumn“) vaiklas. Projekte dalyvavo 19 pedagogų iš Lietuvos, 1 iš Rumunijos ir 10 iš Turkijos. Projekto tikslas – susipažinti su vienu iš metų laikų – rudeniu – pritaikant STEAM (integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) akronimo raides.

Projekto metu „Peliukų“ grupės vaikai (4 m.) vykdė STEAM sričių veiklas: stebėjo, tyrinėjo, skaičiavo, matavo, kūrė, analizavo ir atrado įvairiausių rudens požymių.

 

Esant geram orui, prisirinkę gamtinės medžiagos, vaikai kūrė, veikė lauke: iš kaštonų dėliojo geometrines formas, matavo jų kraštines, skaičiavo kampus, rūšiavo kaštonus pagal dydį, svėrė svarstyklėmis, mėtė į taikinius.

 

Šį rudenį švenčiame įstaigos 45-metį. Iš suneštų gėlių vaikai kūrė mandalas, balionus, dažė akmenis, juos dėliojo aplink darželį, pasveikino darželį gimtadienio proga. Drauge atlikome įvairių eksperimentų su lapais: „Lapų spalva rudenį“, „Lapų bokštas“, „Lapų šokis“, klevo vaisiumi (sparnavaisiu) „Klevo vaisiaus skrydis“, medžio šakelėmis „Kas greičiau pasieks žemę?“, kūrėme medžius pano stiliumi.

Iš įvairių vaisių vaikai gamino kokteilius, vėrė vaisių iešmelius.

Mažieji įgijo naudojimosi technologijomis įgūdžių. Į organizuojamas veiklas įsitraukė ir tėveliai, pasirūpinę visomis reikiamomis priemonėmis. Patirtais įspūdžiais, atradimais, patyrimais, tyrinėjimais dalijomės su „eTwinning“ projekto partneriais.

 

Dalyvavome šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio naratyvo veiksmo savaitėje „Pitagoro paslaptys“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“. Projekto tikslas – naudojant antrines žaliavas, nebenaudojamus daiktus ar prietaisus, konstruoti kuo įvairesnes, oro sąlygoms atsparias, erdvines-geometrines figūras, kurias vaikai galėtų palyginti, išmatuoti, suskaičiuoti jų kraštines bei kampus, sujungti; kūrybiškai žaisti, eksperimentuoti. Vaikai susipažino su geometrinėmis figūromis – kvadratu, trikampiu, apskritimu. Kieme, iš ilgų kartono cilindrų, putų polistireno, ugdytiniai dėliojo geometrines figūras, matavo jų ilgį, plotį; žaidė, statė, kūrė, matavo, lygino. Tokiu būdu mažomis rankutėmis prisilietėme prie „Pitagoro paslapčių“.

 

STEAM veiklose vaikai ugdosi smalsumą, motyvaciją kurti, tyrinėti, atrasti, išbandyti naujų, nežinomų dalykus. Jie atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi. Tokiu būdu vaikai mokosi smalsauti, randasi noras geriau pažinti aplinką – mažieji skatinami mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami mokosi suprasti supančią aplinką – kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis kūrybinėmis priemonėmis.

Mažieji demonstruoja smalsumą, aktyviai tyrinėdami daiktus, priemones, aplinkoje pastebi naujus objektus, stengiasi suvokti, kaip kas veikia.

 

STEAM ugdymo procesas neatsiejamas nuo skaičiavimo ir matavimo – vaikai ugdosi gebėjimą vartoti matematinius simbolius, žymėti daiktų kiekį, palyginti daiktų grupes pagal kiekį (vienas, daug, mažai), suprasti daikto vietą eilėje, sudaryti įvairias sekas, tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą. O dar magiškieji menai ir inžinerija…

 

Buvo įdomu dalyvauti „eTwinning“ projekte „STEAM rudenį“ („STEAM in autumn“). Smagu vaikams, įdomu tėvams, naudinga mokytojai. Dalinausi patirtimi, mokiausi iš kolegų, atradau naujos mokymo medžiagos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.