Šešios mąstymo kepurės, kurias naudojame vaikų mąstymo įgūdžių formavimui

Eglė Dabušinskienė
,
Vilniaus lopšelio-darželio „Žemyna“ auklėtoja metodininkė
Lina Medeišienė
,
auklėtoja metodininkė

Norime pasidalyti patirtimi apie šešias Edvardo De Bono (Edward De Bono) mąstymo kepures, kurias naudojame vaikų ugdymo proceso metu Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žemyna“.

 

Baltoji kepurė – Faktai. Pagrindiniai klausimai: Ką mes žinome? Ko nežinome? Ką turime žinoti?

Užsidėję baltą kepurę vaikai išvardija faktus, kuriuos žino, aptariama tema, pavyzdžiui: „Kokius metų laikus žinai? Ar gali juos išvardyti? Ruduo, žiema, pavasaris, vasara“, „Iš kur žinai, koks tai metų laikas?“ (kokie požymiai rodo, kad pavasaris?). Baltą kepurę naudojame „Ryto rato“ metu, kai norime sužinoti informaciją, ką vaikai žino.

 

Raudona kepurė – Emocijos. Pagrindiniai klausimai: Ką jaučiame? Kokios nuojautos ir mūsų emocinės reakcijos?

Šią kepurę naudojame, kai norime sužinoti, kaip vaikas jaučiasi. Pavyzdžiui: „Ką tau raudona kepurė sako, kai nulipdai senį besmegenį? Kai glostai šuniuką? Kai gauni dovanų nuo Kalėdų Senelio? Kai susipyksti? Kai matai ką nors gražaus“ ir t. t.

 

Geltona kepurė – Pozityvus mąstymas. Klausimai: kokia pati šviesiausia perspektyva? Kokios atsivėrusios galimybės?

Užsidėję geltoną kepurę, vaikai išvardija teigiamus, gerus dalykus, pavyzdžiui: „Išvardink nuostabius dalykus, kuriuos gali daryti rudenį“. Naudodamiesi šia kepure, vaikai gali pateikti įvairesnius, įdomesnius atsakymus: „Galima šokinėti per balas; grožėtis spalvingais medžių lapais; pasidaryti „gyvatėlę” iš lapų, žaisti „lapų lietų“…

 

Juoda kepurė – Problemos ir prieštaravimai. Pagrindiniai klausimai: kodėl tai nesuveiks? Kokie galimi pavojai?

Juodą kepurę naudojame, kai norime sužinoti, kokios problemos iškyla. Pavyzdžiui, užsidėjusio juodą kepurę vaiko paklausiame: „Kokios problemos iškyla rudenį?“. Vaikai samprotauja: „Negalima valgyti ledų; su šiltais rūbais sunku judėti; visur būna šlapia, šalta“.

 

Pateiksime dar vieną pavyzdį, kaip veikloje panaudojame juodą ir geltoną kepures. Grupės vaikai dirba komandomis. Užduotis: atrasti, kas gera ir kokios problemos iškyla žiemą. Vaikams pasiūlome prieš atsakant tartis po du arba mažomis grupelėmis. Dirbdami komandomis vaikai mokosi bendradarbiauti, sutarti, išklausyti, priimti bendrą sprendimą. Toliau pateiktas neredaguotas pavyzdys.

 

 

Žalia kepurė – kūrybiškumas. Pagrindiniai klausimai: kokios naujos idėjos ir nauji būdai? Kaip į tai galima pažvelgti kūrybiškai?

Žalią kepurę naudojame, kai bandome kūrybiškai išspręsti situaciją, kuriame pasakas, istorijas. Vaikams užduodame aukštesnio lygio mąstymo klausimus. Pavyzdžiui: „Kas būtų, jeigu tu atsidurtum negyvenamoje saloje? Ką tu ten veiktum?“, „Kaip jūs manote, kokie bus žaislai po 50 metų?“ – vaikai pradeda kurti, svajoti, fantazuoti.

 

Mėlyna kepurė – išvados, apibendrinimas, vertinimas, krypties nustatymas, kontrolė. Pagrindiniai klausimai: Kokios idėjos geriausios? Koks planas? Ką turime daryti? Koks galutinis sprendimas?

Mėlyną kepurę naudojame su vyresniais, 6–7 metų vaikais. Veiklos pradžioje iškeliama problema, pavyzdžiui, su vaikais kalbamės apie klimato pokyčius, sausrą: „Kas atsitiks, jeigu nebus lietaus?“. Vaikai ieško informacijos enciklopedijose, internete, klausinėja suaugusiųjų. Veiklos pabaigoje pasako išvadas: „Išdžiūtų augalai, neužaugtų vaisiai, daržovės, išdžiūtų žolė ir t. t.“ (Čia labiau tiktų daryti išvadas, kai sprendžiame kokią nors problemą, skaitome pasaką ar kitą kūrinį ir tada darome išvadas: kaip reikia elgtis, ką daryti, kad to neįvyktų, kaip planuoti veiklą, kad pasiektum tą ar kitą rezultatą).

 

Mąstymo kepurės gali būti taikomos įvairiose situacijose, naudojamos po vieną ar pasirinktinai jų poros arba visą seka. Taikome jas ir kasdieninių situacijų sprendimui. E. De Bono kepures naudojame dirbant su visa grupe, individualiai ar mažesnėse grupelėse.

 

Literatūros šaltiniai:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.

Larry Alper, David Hyerle, Kimberly Williams. Developing Connective Leadership Successes with Thinking Maps, 2012.

Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas. Prieiga internete https://vdocuments.site/edwarddebono-mastykkitaip2008lt.html

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.