Tyrinėjimo menas Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje

Šiais metais Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos 5b klasės mokiniai ir mokytojai dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas Vilniuje“, kurį įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“.

 

Šio projekto tikslai – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilųjį mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų. Šis projektas sudarytas iš dviejų dalių: mokinių ir mokytojų tyrinėjimo projektų. Projekto veiklas gimnazijoje kuruoja direktorės pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu.

Mokinių tyrinėjimo projekte mūsų gimnazijoje dalyvauja 5b klasė kartu su klasės vadove ir projekto iniciatore Rūta Strumskiene. Mokinukai kartu su kuriančia praktike Aušrine Balkaityte pasirinko per kūrybines programos veiklas ir lietuvių kalbos, dailės, kūno kultūros, šokio pamokas tyrinėti gyvūnus bei ugdytis bendradarbiavimo ir bendravimo gebėjimus. Džiaugiamės, kad prie šio projekto veiklų aktyviai prisijungė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratė Skrickienė bei Lina Meškauskienė, šokių mokytoja Veronika Yanch, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose. Mokinių pasirinkta gyvūnų tema leido paįvairinti pamokas, sudominti ugdymosi procesu. Per lietuvių kalbos pamokas jie kūrė rašinius apie gyvūnus, plėtė žodyną, akiratį. Dailės pamokose mokiniai, piešdami gyvūnus, naudojo neįprastą būdą – geometrines figūras, pasirinkdami spalvas atskleidė savo jausmus to gyvūno atžvilgiu. Šokių pamokose vaikai turėjo sugalvoti pasirinkto gyvūno šokį, o kūno kultūros – sugalvoti fizinio lavinimo pratimų, atkartojančių gyvūno judesius.

 

Kovo 17 d. 5b klasės mokiniai pasidalijo su gimnazijos bendruomene, klasės mokinių tėvais savo projekto rezultatais – papasakojo apie susikurtą virtualų pasaulį. Šio renginio metu klasės vadovė, koordinatorė bei patys mokiniai pasidalijo įžvalgomis apie projektą ir jo poveikį. Klasės vadovė Rūta Strumskienė pasakė, kad projektas suvienijo klasę. Mokiniai pradėjo dirbti ir veikti kartu, kaip tikra komanda. Mikroklimatas klasėje pagerėjo. Mokiniai pristatymo metu prisipažino, kad pamokos pasidarė dar įdomesnės ir prasmingesnės. „Kūrybinių jungčių“ koordinatorė A. Balkaitytė įžvelgė, kad vieno pagrindinio objekto, tai yra gyvūnų, atsiradimas skirtingų dalykų pamokose leido mokiniams geriau įžvelgti tarpdalykinius ryšius. Taip pat šis projektas suteikė mokiniams daugiau erdvės kūrybai ir savirealizacijai.

 

Po trumpo pristatymo visiems renginio dalyviams buvo suteikta galimybė patekti į virtualų pasaulį, kur kaip realioje parodoje galima buvo pamatyti mokinių darbus. Pasaulis buvo sukurtas „Topia.io“ platformoje.

 

Mokytojų tyrinėjimo projekto įgyvendinimui mokykloje buvo sukurtas „Mokytojų klubas“, kuriam vadovauja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Skrickienė. Prie mokytojų klubo prisijungė įvairių dalykų mokytojai: dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė, chemijos mokytoja Irina Jermak, geografijos mokytojas Vasilij Jankovič, gimtosios (rusų) kalbos mokytoja Tatjana Anufrijeva, dorinio ugdymo (etikos) mokytojos Tatjana Trushakova ir Ekaterina Ushakova, kūno kultūros mokytoja Nadežda Nakvose, lietuvių kalbos mokytoja Lina Meškauskienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Asta Pečiulienė, istorijos mokytoja Irina Petkevič, šokių mokytoja Veronika Yanch, matematikos mokytoja Jelena Kižina, technologijų ir dailės mokytoja Natalja Zareckaja. Susitikimų metu kartu su kuriančia praktike Simona Kosinskaite „Mokytojų klube“ svarstomi aktualūs, su projekto įgyvendinimu susiję klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi, atliekamos veiklos, susijusios su kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymu. Mūsų gimnazijos mokytojai pasirinko šiuolaikinės pamokos kryptį, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškai nuotolinei pamokai. Klubo veikla skatina tyrinėti ir pamokose taikyti kūrybiško ugdymo ir kritinio mąstymo metodus, labiau pasitikėti savo jėgomis.

 

Kovo 3 d. nuotoliniu būdu įvyko „Mokytojų klubo“ projekto pristatymas. Renginio metu mokytojai pateikė savo įžvalgas apie šiuolaikinės pamokos elementus, metodus ir įrankius, naudotinus tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai klasėse. Lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Skrickienė kalbėjo, kaip tinkamai organizuoti bendravimą ir bendradarbiavimą virtualioje erdvėje. Dorinio ugdymo mokytoja Tatiana Trushakova pasakojo apie empatijos ugdymą, pasiūlė keletą metodų, padedančių mokytojams ir klasės vadovams. Dailės ir technologijų mokytoja Rūta Strumskienė leido mokytojams patirti tikrą dėlionės dėliojimo džiaugsmą. Ji pristatė virtualų įrankį, kuris leidžia bet kurį vaizdą paversti dėlione. Taip pat šis įrankis leidžia mokiniams dėlioti dėlionę kartu – lavina bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Šokių ir fizinio ugdymo mokytoja Veronika Yanch pasidalino savo patirtimi, kaip galima panaudoti „Padlet“ įrankį savo pamokose, pateikė keletą savo darbų pavyzdžių. Biologijos mokytojas Aleksej Peržu pristatė kitą įrankį, kuris skirtas bendram nuotoliniam darbui – „Jamboard“. Šiuo įrankiu mokiniai gali kartu kurti įvairius plakatus. Apie modeliavimo svarbą matematikoje kalbėjo matematikos mokytoja Jelena Kižina. Ji pasakojo, kaip jos mokiniai, naudodami sniegą, nagrinėjo erdvines figūras. Dailės ir technologijų mokytoja Natalja Zareckaja pasidalijo savo patirtimi, kaip galima naudoti modeliavimą ne tik realiame gyvenime, bet ir naudojant virtualų įrankį „TinkerCad“.

 

Dėkojame visiems renginio ir projekto dalyviams bei organizatoriams. Džiaugiamės, kad veikdami kartu Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje pasiekėme tokį rezultatą.

Aleksej Peržu direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Rūta Strumskienė dailės ir technologijų mokytoja

Inga Kulienė lietuvių kalbos mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.