Seminaro „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“ įspūdžiai

Brigita Jurkonytė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje sausio 30 d. vyko VI muzikos pedagogų seminaras „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“, vėl sukvietęs daugelį muzikos istorijos ir teorijos mokytojų iš įvairiausių Lietuvos muzikos mokyklų. Šiemet daugiausia buvo aptarti improvizacijos ir muzikos sąsajų klausimai, taip pat įterpti pranešimai ir apie visiems itin svarbias problemines situacijas: kokybišką egzaminų struktūravimą ir psichologinius mokytojų ir mokinių bendravimo iššūkius.

 

Vytauto Barkausko (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir teatro katedros docentas) pranešime „Improvizacija muzikos pamokoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“ atskleista viena dažniausiai pastaruosius metus tarp studentų ir dėstytojų analizuojamų temų. Pateikti improvizacinio darbo su vaikais metodai, kaip antai: praktikoje itin vertinama šokio, judesio ir muzikos samplaika bei estafetinis užduočių atlikimas.

Rūtos Bernatonytės (Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos solfedžio mokytoja ekspertė) pranešime „Solfedžio pagrindinio ugdymo programos pasiekimų patikrinimas: patirtis ir aktualijos“ pateikti asmeniniai pastebėjimai apie vaikų psichologinį pasirengimą egzaminui. Ypač pabrėžiamas kuo mažiau streso sukeliantis egzamino struktūravimas, įgyvendinimas. Mokytoja R. Bernatonytė pabrėžė pernelyg ištęsto egzamino trūkumus, drauge ji siūlė siekti racionalaus ir apgalvoto egzamino užduočių klasifikavimo pagal kiekvieno vaiko individualizuotą gebėjimų solfedžio disciplinai lygį.

 

XXI a. mokytojų ir mokinių bendravimas atspindi nemažai opių psichologinių problemų. Apie mokinių dvasinės ir fizinės sveikatos ryšį, kurio kokybė dažnai priklauso nuo mokytojo šiuolaikiškų bendravimo įgūdžių, savo pranešime „Vaikų ir paauglių psichoemocinių problemų sprendimai, bendradarbiaujant įvairių sričių specialistams“ kalbėjo Psichikos sveikatos centro vedėja, VšĮ Karoliniškių poliklinikos gydytoja psichiatrė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos lektorė Virginija Karalienė. Dažnas mokytojų ar auklėtojų psichologinis smurtas ir sovietinis pedagogikos modelis darželiuose ar mokyklose šiandieniniams vaikams gali sukelti skausmingas patologijas – rimtas fizinės sveikatos komplikacijas. Noras muzikuoti – tai vaikų pasirinkimas, o ne nepamatuotų pedagogo asmeninių ambicijų įgyvendinimas. Kaip teigė psichiatrė Virginija Karalienė, „aukime kartu su vaikais“.

Seminaro pabaigoje Juozo Tallat Kelpšos populiariosios muzikos fortepijono mokytojas, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos katedros lektorius Andrejus Polevikovas savo atviroje pamokoje „Individualios darbo su mokiniais metodikos pristatymas-praktikumas. Aktyvūs ritmo lavinimo būdai, realios galimybės“ visus stebino scenoje atliekamu praktiniu darbu, kolektyvine ritminių pratimų improvizacija. Džiugu, kad šis jaunas pedagogas parodė puikų ir jautrų bendravimą su mokiniais per atvirą pamoką bei pristatė ne vieną įdomų ritminę koordinaciją tobulinantį metodą.

 

Teko dalyvauti kaip klausytojai ar lektorei visuose šešiuose Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos organizuotuose „Muzikos teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“ seminaruose. Tikrai džiugu, kad šios mokyklos muzikos teorijos grupės mokytojos visomis išgalėmis stengiasi tęsti šią be galo įdomią ir gražią seminaro tradiciją. Linkime gyvuoti dar ne vienerius metus!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.