Sėkmingai tęsiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Vilija Barzdžiuvienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja

Gegužės 20 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (KPKC) buvo aptarta Kauno apygardos prokuratūros ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2018–2019 m. m. tarpinstitucinio prevencinio bendradarbiavimo veikla. Susitikime dalyvavo Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas, Kauno miesto mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius Erikas Griškevičius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė ir aš, direktorės pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė.

2018–2019 m. m. veikla buvo planinga. Kauno miesto mokyklų vadovų asociacijai buvo pristatyta prokuratūros veikla ir funkcijos, vyko paskaitos mokytojams, siekiant Vaiko gerovės komisijos nariams, mokiniams ir tėvams sukurti sistemingų priemonių visumą, padedančią stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius, mažinti rizikos veiksnių įtaką.

Buvo aptartas ateinančių 2019–2020 m. m. veiklos planas, kuriame prokuratūra, bendradarbiaudama su centru ir Vadovų asociacija, vykdys bendras prevencines veiklas į jas įtraukdama įstaigų vadovus, mokinių parlamentą, mokyklų tarybas, Vaiko gerovės komisijos narius, tėvus. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius paragino dalyvaujančiuosius susitikime dirbti užtikrinant mokinių saugumą, imtis prevencinių iniciatyvų, atsitikus nelaimei pasitikėti vieni kitais, bendradarbiauti.

 

Sėkmingą tarpinstitucinį Kauno apygardos prokuratūros ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimą teigiamai vertina LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. KPKC direktorė Rasa Bortkevičienė įteikė švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėkos raštą Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui Dariui Valkavičiui už iniciatyvą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti mokinių saugumą, nepilnamečių interesų apsaugą, prasmingą veiklą prisidedant prie mokytojų tobulėjimo ir profesinio augimo, tėvelių švietimo teisiniais klausimais, skatinant dorai ir sąžiningai ugdyti vaikus – Lietuvos piliečius.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.