„Šeimos altorėlis“

Laima Gužienė
,
Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos, technologijų mokytoja
Eglė Čaplinskienė
,
Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

Šių laikų žmogui skubėjimas ir kasdienis bėgimas lemia, kad laiko dvasiniam gyvenimui ir maldai nebelieka. O juk maldos reikšmė tikinčio žmogaus gyvenime yra didžiulė, todėl labai svarbu jau vaikystėje ir jaunystėje nepraleisti maldos praktikų ir įpročių. Katalikų bažnyčios katekizmas teigia, kad „Krikščioniškoji šeima yra pirmoji maldos ugdymo vieta. Ji yra Santuokos sakramentu pagrįsta „namų Bažnyčia“, kurioje Dievo vaikai mokosi melstis „kaip Bažnyčia“ ir melstis ištvermingai. Ypač mažiems vaikams kasdienė šeimos malda yra pirmoji gyva, Šventosios Dvasios kantriai atveriama pažintis su Bažnyčia“ (KBK / katekizmas.lt, „Tarnaujantieji maldai“, 2685; S-565,1657).

 

O kur mažiesiems melstis? Kokia tai galėtų būti vieta? Vėl atsiverčiame Katalikų bažnyčios katekizmą, o ten rašoma: „Tai gali būti „maldos kampelis“ asmeninei maldai, su Šventuoju Raštu ir šventais paveikslais, kad, būdami ten, „slaptoje“, pasiliktume savo Tėvo akivaizdoje. Krikščioniškojoje šeimoje toks kampelis, tarytum koplytėlė, gerai nuteikia bendrai maldai“ (KBK / katekizmas.lt, „Maldai tinkamos vietos“, 1379).

 

Kad paskatintume jaunimą melstis, gaminti, konstruoti ir turėti namuose savo sukurtą maldos kampelį, altorėlį ar koplytėlę su šviečiančiomis žvakėmis, žydinčiomis gėlėmis, Šventųjų paveikslais, ikonomis, sumanėme mokiniams konkursą. 2022 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo organizuojamas ir vykdomas respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų STEAM konkursas „Šeimos altorėlis“. Prie konkurso organizavimo prisidėjo Kauno rajono švietimo centras, Šlienavos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijos klebonas Rimas Pilypaitis ir mes, tikybos mokytojos iš Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos ir Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos.

 

 

Konkurso tikslas – padėti mokiniams pažinti krikščioniškąsias vertybes ir ugdyti meninę raišką bei kūrybiškumą, gaminant STEAM kūrybinius darbus tema „Šeimos altorėlis“. Šis konkursas paskatino tyrinėjimą ir domėjimąsi STEAM mokslais, ugdant kūrybišką požiūrį į technologijų, meno, religijos, gamtos ir tiksliuosius mokslus, sąsajas tarp jų. Mokiniai puoselėjo moralines vertybes ir krikščionišką advento ir šv. Kalėdų prasmės suvokimą per kūrybą, išgyvenant laukimą, viltį. Taip pat buvo ugdomi meniniai gebėjimai, kūrybiškumas, estetinis skonis, skatinama kūrybinė veikla ir saviraiška.

 

Konkursui buvo pateikta daugiau kaip šimtas originaliausių darbų. Džiugu tai, kad mokiniai, pasitelkę savo išmonę ir kūrybiškumą, pagamino darbelių iš antrinių žaliavų – įvairiausių dėžučių, kartono, pakuočių, indelių, iš gamtinių žaliavų – kankorėžių, šakelių, džiovintų gėlyčių, pagaliukų, akmenukų, net beržo tošies. Kiti tapė ant šilko, degino su pirografu, konstravo iš medienos, programavo LED apšvietimą su atspindžių efektais. Kiti atrado rožinio ir rožių žiedlapių sąsajas, kurias panaudojo dekoruodami, o mažus rožančius suvėrė patys, meldėsi Marijos rožinį prie pagaminto altorėlio. Kitų altorėiai priminė kūdikėlio Kristaus gimimo sceną. Dar kiti, panašiai kaip slaptas kambarėlis arba slapta spintelė, pagaminti su atveriamomis ir uždaromomis durelėmis, o atvėrus dureles žvilgsnį pasitinka ikona ir žvakių šviesa, maldos rašteliai skrynelėje su padėkomis ir prašymais Dievui. Nustebino originalios idėjos – tokios kaip „Šventųjų alėja“, kur kiekvienas mokinys klasėje sujungė savo altorėlius į vieną gražią girliandą, kurią apžiūrėdamas jautiesi tarsi vaikščiotum po Šventųjų alėją. Dar kiti sukūrė Šventųjų miestą – drauge sulipdę savo altorėlius į vieną didelį kalną, jį pavertė altorėlių miestu.

 

Norisi pasidalyti bent vienu mokinių darbo aprašymu. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai rašo: „Kūrybinį darbą „Šeimos altorėlis“ sudaro: pašventintas kryželis, Šventasis Raštas, maltiečių žvakė, mūsų gėlytė vardu „Žvaigždelė“ ir siuvinėtas kryžiuku paveikslas, vardu „Gerasis Ganytojas“. Šis mūsų grupės kryželis yra ligonių kryželis, nes yra nešamas pas ligonius (grupės narys – sunkių ligonių slaugytoja). Iš šio Šventojo Rašto yra skaitoma per tikybos pamokas. Prie jo prisiliečia daugelis mokinių, daugelis jaunimo išminties semiasi iš šios Išminties knygos – Dievo Žodžio. Maltiečių gaminta žvakė mums visiems šviečia. Tai Kristaus šviesa, kuri apšviečia mūsų protą ir širdį, bei neša šilumą į mūsų namus, kuriuose Gerojo Ganytojo atvaizdas primena mums būti žmonėmis, mylintiems kiekvieną gyvastį. Šis paveikslas buvo siuvinėtas mėnesį laiko, jo ilgis – 37cm, o plotis 31cm. Kryžiukų kiekis – 20 850, 37 spalvos. Tai mūsų 11 klasės mokinių ir mokytojų bendras darbas, kuriuo mes labai džiaugiamės.“

 

Vaikų nuoširdus ir kruopštus darbas prie altorėlių jau gamybos proceso metu nuteikė vidinei meditacijai ir maldai. O praktikuojant namuose prie šeimos altorėlio bus labai gražus pavyzdys, sektinas ir kitiems šeimos nariams prisijungti bendrai maldai ir priartėti prie Viešpaties. Džiaugiamės sėkmingai įgyvendintu gražiu konkursu, kuris galbūt taps projektu, vykdomu ateityje tikybos pamokose ar popamokinėje veikloje, katechezėse. Kviečiame visų jūsų nešioti širdyse ir įgyvendinti gyvenime mintį, kad malda yra platūs vartai į tikėjimą…

 

Daugiau darbų galima rasti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.