„Sakalėlyje“ – sėkmingas projekto „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“ finišas!

Rita Gansauskienė
,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ logopedė, vyr. specialioji pedagogė, projekto koordinatorė

Šalyje sušvelninus karantino sąlygas ir šiomis dienomis mažiesiems vėl sugrįžus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ dalinasi džiugia naujiena – sėkmingai pasiektas projekto „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“ finišas: naujai įrengtoje sportinių žaidimų lauko aikštelėje, išklotoje patvaria gumos granulių danga, šiandien jau aktyviai ir saugiai sportuoja bei džiugias emocijas reiškia mūsų ugdytiniai. Baigėme įgyvendinti Sporto rėmimo fondo finansuojamą ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamą projektą „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“ (Nr. SRF-FAV-2019-1-0336), atitikusį fizinio aktyvumo skatinimo ir plėtros prioritetus.

 

Projektą pradėjome 2019 m. balandžio 1 d., tad ištisus metus prie „Sakalėlio“ internetinės svetainės puslapio ir socialinio tinklo „Facebook“ prisijungusi auditorija galėjo sekti reguliarių, pagal numatytą projekto veiklų tvarkaraštį organizuojamų renginių eigą ir rezultatus; fizinį aktyvumą skatinančiomis veiklomis nuolat dalinomės portale „Ikimokyklinis.lt“ ir žurnale „Viltis“.

 

Dalyvavimu sporto projekte šiandien gali pasigirti daugiau nei 200 mūsų bendruomenės narių: į veiklas įtraukėme ne tik bendrojo ir specialiojo ugdymo grupių vaikus, bet ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus, jų padėjėjus ir pagalbos mokiniui specialistus, socialinius partnerius, profesionalius sportininkus bei kitus kviestinius atstovus. Inicijavome daugiau nei dvylika įvairių nevienadienių, fizinį aktyvumą ir sveikatą stiprinančių veiklų: netradicines pratybas ir integracines veiklas, sporto šventes ir pramogas, trumpalaikes ir ilgalaikes projektines veiklas, edukacijas ir specialiosios olimpiados programos treniruotes, paralimpines mini žaidynes ir kitus prevencinius renginius.

 

Įstaigoje vykdomas dalinės integracijos modelis, todėl daug dėmesio skiriame neįgaliųjų socialinės srities gebėjimus stiprindami ugdomosiomis, kultūrinėmis, edukacinėmis, projektinėmis ir kitomis veiklomis.

Įsitikinome, kad ne pasyvios laisvalaikio formos, o aktyvios fizinės ir sveikos gyvensenos priemonės, vykdytos projekto laikotarpiu įvairiose erdvėse, atstojo nestandartines pozityvios socializacijos pamokas, siekiant vaiko socialinės ir emocinės gerovės, skatinant buvimo drauge pojūtį ir visavertį bendrystės jausmą, mažinant socialinę atskirtį bei keičiant visos bendruomenės požiūrį į sportą.

 

Išbandėme galimybę fizines galias ir gebėjimus pademonstruoti miesto respublikiniame renginyje „Judėk su muzika“, darželio vidaus ir lauko aplinkoje organizuotose veiklose: ilgalaikiame sporto projekte „Futboliukas“, grindų riedulio edukacinėje veikloje, sportinėje pramogoje „Sportas ir draugystė visada kartu“, sporto šventėje – mini „Vilties bėgimas – 2019“, specialiosios olimpiados programos „Jaunieji atletai“ treniruotėse ir baigiamajame šventiniame renginyje, skirtame paminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną, trumpalaikio projekto „Saugiai keliauk, sportuok, pažink“ I etape, pratybose grupėmis „Žaidžiam, grojam ir linksmai sportuojam!“, integracinėse veiklose „Apvalus lyg burbuliukas – tas krepšinio kamuoliukas“, pramogoje „Žiemos linksmybės“, trumpalaikiame projekte „Mūs rankytės miklios bus, o kojytės greitos“, pradėtame vykdyti prieš karantiną ir baigtame nuotoliniu būdu.

Su socialiniais partneriais jų aplinkose kartu vykdytos veiklos (edukacinis užsiėmimas „Judu kitaip. Pažintis su kineziterapija“ ir sportinė pramoga „Sportas. Draugystė. Šypsena.“ lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ bei trumpalaikio projekto „Saugiai keliauk, sportuok, pažink“ II etapas Vėtrungės gimnazijos stadione), siekiant projekto prioritetinių krypčių, padėjo gerinti socialinės raiškos sąlygas bei stiprinti abipusę partnerystę.

 

Lopšelio-darželio „Sakalėlis“ direktorė, projekto „Aš ir tu – sportuojame visi kartu!“ vadovė Loreta Bagočienė, vykdydama baigiamuosius projekto valdymo bei biudžeto formalumus, džiaugiasi, kad naujai įrengta aikštelė ir pačių lėšomis įsigyti bei sumontuoti futbolo vartai, sugrįžus po nuotolinio ugdymo, padeda vėl prisiminti judėjimo džiaugsmą drauge, „atsiplėšti“ nuo vaikus bei suaugusius „okupavusių“ išmaniųjų technologijų ir, net esant vėsesniam orui, išvilioti į lauką bei tikslingai, o svarbiausia, saugiai visiems įstaigos ugdytiniams judėti gryname ore.

Sveikintina, kad savanoriškai ir darniai įstaigoje veikusi projekto koordinavimo grupė (Vilma Paulikienė, Diana Vasiliauskienė, Reda Digrienė, Leonora Kuzmauskienė) atsakingai vykdė projekto eigos kontrolę bei priežiūrą, sandorius su tiekėjais, komunikaciją ir kūrybines paieškas.

Projekto eiga pateisino visus mūsų lūkesčius, o tai, kad teisingai pasirinkome tikslinę grupę, įrodė pakylėta komandos nuotaika ir gerų įspūdžių pliūpsnis. Tik bendromis pastangomis šiandien galime džiaugtis įgyvendinto projekto rezultatais: tiek dalyviai, noriai ir aktyviai rodę bei realizavę trykštančią energiją, tiek organizatoriai, dirbę ir kūrę iš širdies, bei visus metus gyvenę projektu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras