„Romuvos“ progimnazijos siekis ugdyti inovatorių kartą su STEAM

Ar esate kada nors stebėję vaidinimą gamtamokslio ugdymo tema? Ar bandėte pamokoje išskirti ir pamatyti banano DNR? Galbūt atlikdami bandymus aiškinotės, ar vienodai nusileis teniso ir futbolo kamuoliai, paleisti iš to paties aukščio, laikant juos sudėjus vieną ant kito? Ar įsivaizduojate, kaip įmanoma išjudinti metalinę skardinę, neliečiant jos rankomis, kaip galima panaudoti daiktų įsielektrinimą ir kaip sukuriami iliuzijos efektai? Šių ir daug kitų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, STEAM) dalykų naujovių mokėsi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos komanda: direktorė Stanislava Prazauskienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja, anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja Asta Urbonė. Jos dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si)“ pirmojo mobilumo veiklose Graikijoje, Kretoje.

 

Septynių dienų mokymuose, kuriuos organizavo Graikijos mokymosi centras „Oloklirosi“, programos dalyviai buvo supažindinti su teoriniais ir praktiniais STEAM ugdymo krypties aspektais, mokslinio mąstymo mokiniams diegimu, mokslo ir žaidimo sąsajos, kompiuterinių simuliacijų gamtamoksliam ugdymui svarba. Per kvalifikacijos tobulinimo kursus buvo pabrėžiama kritinio mąstymo svarba ugdymo procese kaip mokslinio tyrinėjimo pagrindas. Pedagogai turėjo galimybę stebėti ir atlikti eksperimentus, patvirtinančius daugelį fizikos dėsnių, suvokti, kaip STEAM ugdymas padeda susieti meną ir eksperimentus, kaip atliekami lauko tyrinėjimai, bandymai ir eksperimentai su paprastomis ir daug investicijų nereikalaujančiomis priemonėmis.

 

Ypač vertinga buvo tai, kad dalyviai aktyviai dirbo komandose, praktiškai išbandė ir atliko įvairius eksperimentus, rengė pristatymus, diskutavo ir reflektavo. Projekto dalyviai dalyvavo edukacijose muziejuje, kur buvo rodomos mokinių praktinės STEAM ugdymo galimybės, susipažino su daugybe patyriminio ugdymo pavyzdžių. „Romuvos“ progimnazijos komanda lankėsi dviejose pradinėse mokyklose, kuriose buvo pristatyti Graikijos švietimo sistemos ypatumai, pasidalyta STEAM ugdymo patirtimi pradinėse klasėse, parodytos praktinės eksperimentų galimybės mokykloje.

 

Gamtamoksliam ugdymui itin svarbus mokytojo indėlis, jo kūrybiškumas ir entuziazmas, nes daugelį procesų, vykstančių aplink mus, mokiniams įmanoma paaiškinti paprastais patyriminiais eksperimentais. Kuo daugiau dirbsime praktiškai, kuo daugiau kartų su mokiniais patvirtinsime arba paneigsime tam tikras hipotezes, tuo daugiau jie supras, kuo skiriasi mokslinis mitas ir mokslinis mąstymas. O ar ne to reikia ugdant inovatorių kartą?

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.