Rokiškio Senamiesčio progimnazija sėkmingai užbaigė tarptautinį projektą

Daiva Malcienė
,
anglų kalbos mokytoja

 

 

Šių mokslo metų lapkričio–kovo mėnesiais Rokiškio Senamiesčio progimnazija dalyvavo tarptautiniame virtualiame „eTwinning“ projekte „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „Kenterberio pasakojimai“ (angl. „The Canterbury Tales“). Projekte dalyvavo 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva, 30 mokytojų ir 330 mokinių. Čia Lietuvai atstovavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

 

Projekto pradžia buvo skirta šalių ir mokyklų prisistatymui ir susipažinimui. Vėliau visų šalių mokiniai domėjosi rašytojo G. Chaucer biografija ir skaitė „Kenterberio pasakojimus“. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais įvyko virtualūs projekto dalyvių susitikimai, kuriuose mūsų mokyklos mokiniai pristatė Lietuvą ir mūsų mokyklą, taip pat dalyvavo viktorinose, diskutavo ir kūrė bendrus virtualius intelektinius produktus, kurie yra patalpinti „eTwinning“ svetainėje.

 

Didžioji projekto veiklų dalis vyko mišriose tarptautinėse komandose. Mokiniai buvo suskirstyti į 10 komandų. Vienoje komandoje buvo apie 30 įvairių šalių mokinių ir 3 mokytojai, taip pat iš skirtingų šalių. Kiekviena komanda turėjo atlikti jai paskirtas užduotis, paremtas vienu iš „Kenterberio pasakojimų“  ir sukurti virtualų produktą: sukurti šiuolaikišką istoriją, sumontuoti vaizdo įrašą, parengti ir atlikti interviu, sukurti teminį žodynėlį, inscenizuoti, palyginti praeities ir dabarties idėjas ir panašiai. Kiekviena komanda susitiko virtualiai ir aptarė savo būsimas veiklas ir IKT įrankius, kuriuos naudos užduotims atlikti. Vėliau komandų dalyviai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje.

 

 

Projekto pabaigoje mokiniai peržiūrėjo kitų komandų bendrus darbus, atsakė į projekto refleksijos klausimynų klausimus. Projekto tikslai ir tikėtini rezultatai buvo pasiekti: mokiniai susidomėjo angliško literatūrinio kūrinio skaitymu, gebėjo palyginti praeities ir dabarties bendražmogiškąsias vertybes, pagerino savo asmenines anglų kalbos ir IKT žinias ir gebėjimus, mokiniai susipažino su kitų kultūrų bendraamžiais, mokiniai turėjo puikias galimybes ugdytis kūrybiškumą, savęs išreiškimą, kritinį mąstymą, tolerantiškumą ir pagarbą.

 

Dalyvavimas šiame projekte puikiai atitiko šių metų mūsų mokyklos tikslus ir uždavinius – kurti patyriminę ir virtualią aplinką bei mokinių saviraišką, darbą grupėse ir komandinį darbą skatinančią aplinką. Projektinio ugdymo turinys buvo pagrįstas visomis kompetencijomis: komunikavimo, socialine, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, kultūrine ir skaitmenine.

 

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais – Kamile, Liepa, Šarūnu ir Karoliu, kurie geranoriškai sutiko dalyvauti projekte, penkis mėnesius mokėsi tarptautinėje klasėje ir ją sėkmingai pabaigė. Nors mūsų mokyklai atstovavo tik keturi mokiniai, tačiau jie dalyvavo visų 10 komandų veiklose, atliko užduotis, dalyvavo virtualiuose susitikimuose vakarais ir net per atostogas. Šis „eTwinning“ projektas buvo nauja ir įdomi patirtis ir mokiniams, ir man kaip mokytojai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.