STEAM žingsniai per matematikos pamoką

Jolanta Vaitkevičienė
,
Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ pradinių klasių mokytoja ekspertė

Kauno r. Akademijos mokyklos-darželio „Gilė“ 2c klasės mokiniai mokėsi laiko, ilgio, talpos, temperatūros ir svorio matavimo vienetus pritaikyti praktiškai. Integruotose kelių veiklų pamokose mokiniai ugdė gebėjimus bendraudami ir bendradarbiaudami, dirbdami porose, stebėti, tyrinėti ir suprasti save bei kitus žmones, savarankiškai ir padedamiems suaugusiojo spręsti kylančias problemas, suvokti gamtos ir žmonių gyvenimo ryšius ir dėsningumus. Taip pat ugdėsi vertybines nuostatas: pasitikėjimą savimi ir kitais, atvirumą ir jautrumą, pagarbą ir toleranciją kitiems žmonėms, sąžiningumą ir atsakingumą. Atlikdami įvairius matavimus antrokai naudojosi įvairiomis laboratorinėmis priemonėmis, kurias taip pat turėjo pasirinkti ir pritaikyti savo darbe. Dirbdami porose jie sužinojo, kas yra uolektis, sprindis, colis ir kaip šiuos matavimo vienetus taikyti praktikoje.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.