RIUKKPA nariai už kūno kultūrą ir sportą darželiuose

Gruodžio 12 d. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) Lietuvos sporto universitete (LSU) surengė respublikinę ataskaitinę konferenciją „Kūno kultūra ikimokykliniame amžiuje“.

 

Antrai kadencijai išrinkta RIUKKPA prezidentė Audronė Vizbarienė ir atnaujinta RIUKKPA valdyba. Jos narėmis tapo: Alma Lukošiūnienė, Daiva Statkevičienė, Dana Makauskienė, Jolanta Pažarauskienė, Jolita Šuliauskienė, Laurita Klikodujeva, Ugnė Avižienytė ir Vilija Gerasimovičienė, viena šio teksto autorių. Asociacijoje keliami ambicingi tikslai ir iššūkiai:

 • Pristatyti RIUKKPA, kaip savarankišką juridinį vienetą, Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministerijai bei kitoms su švietimu ir ugdymu susijusioms institucijoms.
 • Siekti, kad kūno kultūros pedagogo pareigybė ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų patvirtinta valstybiniu lygmeniu.
 • Dalyvauti finansuojamų projektų konkursuose kiekvienoje savivaldybėje, taip sudarantgalimybę RIUKKPA nariams praplėsti ugdomųjų veiklų turinį ir pagerinti materialinę bazę.
 • Ieškoti potencialių rėmėjų ir pritraukti lėšų, leisiančių produktyviau vykdyti veiklą ir siektinumatytų tikslų.
 • Parengti metodines rekomendacijas, kaip organizuoti kokybiškas kūno kultūros veiklas ikimokyklinėse įstaigose.
 • Sukurti išskirtinai RIUKKPA nariams skirtą gerosios patirties sklaidos elektroninę platformą, kurioje galėtų dalytis savo idėjomis, apsaugodami jas nuo nesąžiningo plagijavimo ar autorinių teisių pažeidimo.
 • Organizuoti bandomąjį tarptautinį seminarą kūno kultūros mokytojams (neišskiriant mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų).
 • Sudaryti darbo grupę, atsakingą už tarptautinio lygio projektus.

 

Konferencijoje pristatytas Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ psichologės, tarptautinių prevencinių programų konsultantės, lektorės Eglės Gudelienės pranešimas „Vaikų savireguliacijos ugdymas kūno kultūros užsiėmimuose: nuo drausminimo link drąsinimo, nuo drąsinimo link drausminimo“.

LSU žaidimų salėje atskleistos gerosios darbo patirtys per sportinių žaidimų elementų integraciją į ikimokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros ugdymo(si) programas:

 • „Krepšinio elementų integracija“ (Ugnė Avižienytė, Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė);
 • „Futbolo elementų integracija“ (Daiva Statkevičienė, Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo mokytoja ekspertė);
 • „TAG regbis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (Jurgita Žukauskienė, Kauno Aleksoto lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė).

 

Nuolatinis ikimokyklinio ugdymo ir kūno kultūros pedagogų bendradarbiavimas su RIUKKPA yra itin reikšmingas. Jau trejus metus sėkmingai veikianti RIUKKPA vienija daugiau nei 230 narių iš 32 Lietuvos miestų. Asociacija, siekdama nuolatinio tobulėjimo, bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK), Lietuvos moterų sporto asociacija (LMSA), LSU, Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFa). Gerėjanti sveikos gyvensenos ugdymo(si) kokybė leidžia stiprinti praktinius įgūdžius, išauga poreikis skatinti pedagogų aktyvumą ir taip užtikrinti vertybines nuostatas:

 

Vilija GERASIMOVIČIENĖ

Vilniaus l.-d. „Pušaitė“ auklėtoja metodininkė, RIUKKPA valdybos narė

Linas ŠILKAITIS

Fotografas

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.