Respublikinis projektas „Raides rikiuok, vardus skaičiuok“

Romualda Budrienė, Juzė Zdanavičiūtė
,
Šiaulių l-d „Žirniukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Ikimokyklinis amžius – imliausias žinioms ir įvairiai patirčiai kaupti. Todėl nuolat ieškome būdų, kaip skatinti vaikų norą atrasti, pažinti ir išmokti. Bendros nuomonės, kada pradėti vaiką mokyti raidžių, nėra, svarbiausia nepraleisti momento, kai vaikas pradeda jomis domėtis. Rašytinė kalba pradeda formuotis natūralioje aplinkoje, savarankiškoje paties vaiko veikloje, atsiradus ar sužadinus poreikį ką nors papasakoti, parašyti ar perskaityti. Rašymas, prasidėjęs pirmomis vaiko braukomomis linijomis, taškeliais, kraigalionėmis, atsitiktinai parašytais raidžių elementais, galiausiai tampa atpažįstamomis raidėmis. Mūsų, pedagogų, uždavinys – sukurti aplinką, skatinančią vaikus atrasti, pamatyti, suvokti, įsiminti grafinį kalbos ženklų vaizdą ir susieti su asmenine patirtimi. „Čia mano raidė!“ – džiaugsmingai taria jau ir dvimečiai bei trimečiai, atpažinę savo vardo pirmą raidę.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ inicijavo respublikinį 4-ių etapų projektą „Raides rikiuok, vardus skaičiuok“, kuris apjungė rašytinės kalbos, skaičiavimo ir matavimo, tyrinėjimo bei kūrybiškumo sričių gebėjimų ugdymą. Projekto tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į raides, jas pažinti, susieti su garsais – pirmomis vardų raidėmis, rašyti / kopijuoti vardus, juos skaičiuoti bei apibendrinti gautą informaciją. Jame dalyvavo 61 respublikos švietimo įstaiga iš 15 miestų ir rajonų, 116 pedagogų, kurie į veiklą įtraukė 1377 ugdytinius. Projekte dalyvavo vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Pasak dalyvavusių pedagogų, jauniausiems tai buvo pirmoji pažintis su raidėmis, vyresniems – žinių įtvirtinimo bei neįprasta tiriamoji veikla. Pirmame projekto etape įstaigose (ar grupėse) buvo kuriamos raidės ir surengtos abėcėlės parodos. Raides dalyviai kūrė panaudodami įvairias meninės raiškos priemones bei technikas: piešė, spalvino, kirpo, lipdė, puošė sagomis, siūlais, karoliukais, plunksnomis, konstravo iš gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų. Dalis pedagogų į raidžių kūrimo procesą įtraukė ir tėvelius. Antrame etape vyresni vaikai rašė / kopijavo vardus ant kortelių ir prikabino prie raidžių, kuria prasideda vardas, mažesniems padėjo tėveliai ir pedagogai. Vieni dalyviai rašė tik savo grupės vaikų vardus, kiti rašė dar ir mamų bei tėčių, brolių, sesių ir net augintinių vardus. Trečiame etape vaikai suskaičiavo, kiek vardų prikabinta prie kiekvienos abėcėlės raidės. Paskutiniame ketvirtajame etape dalyviai apibendrino gautą informaciją įvairiausių tipų diagramose, kuriose išryškėjo raidės-lyderės. Vieniems dalyviams diagramos kūrimas buvo nauja patirtis ir naujiena, kitiems – žinių apie diagramų kūrimą praplėtimas bei įtvirtinimas. Apibendrinus dalyvių anketas paaiškėjo, kad daugumoje dalyvavusių įstaigų lydere tapo pirmoji abėcėlės raidė A. Pedagogai duomenų apibendrinimui dažniausiai rinkosi kurti  stulpelines spalvotas diagramas, kartu su ugdytiniais piešė jas arba dėliojo iš pasirinktų priemonių.

 

Mūsų įstaigoje į šį projektą buvo įtraukta visa gausi „Žirniuko“ bendruomenė: pedagogai vaikai, administracija, aplinkos darbuotojai – iš viso 223 žmonės. „Zuikių“ ir „Boružėlių“ grupių pedagogės kartu su ugdytiniais sukūrė savitą abėcėlę. Kiekvienai abėcėlės raidei ieškojo daiktų, atitinkančių pirmą žodžio garsą, kurį būtų galima padėti ant plokštuminės popierinės raidės ir nufotografuoti. Originali bendromis pastangomis sukurta abėcėlė užpildė ir papuošė parodų sienelę, bei tapo edukacine erdve. Surašius visų vardus, juos sugrupavus bei suskaičiavus, paaiškėjo, kad lydere tapo raidė A – 43 vardai, antrą vietą pasidalino L ir G raidės (po 21 vardą),  trečioje vietoje liko raidė M (20 vardų ). Visa informacija, kiek vardų užfiksuota iš kiekvienos abėcėlės raidės, atsispindėjo spalvingoje stulpelinėje diagramoje. Ją iš konstruktorių sudėliojo vaikai, mėgstantys konstruoti ir gebantys skaičiuoti.

 

Projektas „Raides rikuok, vardus skaičiuok” vaikams ir pedagogams suteikė galimybę drauge kuriant, skaičiuojant ir tyrinėjant pasinerti į raidžių bei skaičių pasaulį bei pasidalinti idėjomis. Pasak dalyvių, projektas naujoviškas, įtraukiantis, naudingas ir aktualus ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurio metu tobulėjo vaikų gebėjimai sakytinės, rašytinės, skaičiavimo ir matavimo, pažinimo, tyrinėjimo, bendradarbiavimo su suaugusiais ir bendraamžiais srityse. Manome, kad šis projektas gali būti puikus pavyzdys, kaip įvairių sričių gebėjimų ugdymas, susietas su kasdiene vaiko patirtimi, apjungė ir subūrė bendrai veiklai ne tik grupių, bet ir gausias įstaigų bendruomenes.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.