Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Sportuoju su pasaka“  

Vaikų sveikata priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau viena svarbiausių ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sudedamųjų dalių – fizinis aktyvumas. Jis padeda tenkinti biologinį vaiko poreikį judėti, skatina motorikos vystymąsi, stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį ir fizinį darbingumą, stiprina sveikatą.

 

Judėjimo džiaugsmą vaikai patiria tik tada, kai fizinis aktyvumas ne tik nedraudžiamas, neslopinamas, bet skatinamas ir turtinamas, sudarant palankias sąlygas pačiam vaikui atrasti ir kurti naujus veiksmus, jų derinius, išmokti naujų efektyvesnių judėjimo veikimo būdų, sėkmingai įveikti naujas kliūtis, patirti naujų įspūdžių.

 

Stebint fizinio aktyvumo poreikį ir naudą vaikui Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ kovo 1-31 dienomis organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Sportuoju su pasaka“. Projekto tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, suteikiant galimybę pedagogams dalintis gerąja patirtimi.

 

Prie projekto „Sportuoju su pasaka“ prisijungė gausus būrys pedagogų iš visos Lietuvos. Jie noriai dalinosi organizuotų veiklų akimirkomis. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitės“ meninio ugdymo mokytoja Raminta Baranauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Cipkuvienė pasidalino visiškai kitokia pasakos „Pagrandukas“ interpretacija. Vaikai sijojo miltus, minkė, kočiojo tešlą, kepė pyragus. Su „Pagranduku“ bėgiojo, kol sutiko zuikį, vilką. Veiklos metu virto gudriomis lapėmis ir pagranduką sugavo, o vėliau jį ir suėdė. Akimirkose užfiksuoti miltai ir kūrybinė betvarkė nepaliko abejingų, kėlė mūsų susižavėjimą.

 

 

Projektu siekėme sudominti mokytojus ir į fizines veiklas integruoti pasakos elementus. Didžiuojamės, kad į projektą nepabūgo įsitraukti ir mokytojos, ugdančios pačius mažiausius. Vaikai noriai atlikinėjo imitacinius pratimus, greitai ir lengvai įsikūnijo į pasakų personažus. Nuoširdžiai žavėjo mokytojų, kurios nepabūgo ir pačios kūrė pasakas, į procesą įtraukė vaikus, kūrybiškumas, fizinių veiklų pateikimas, pasitelkiant pasakas, apima įvairiausias sporto rūšis ir suteikia galimybę vaikams jas išmėginti. Didžiausia nauda vaikui – fizinio aktyvumo poreikio tenkinimas, pedagogui – bendradarbiavimo plėtra tarp šalies ikimokyklinių ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

 

Džiaugiamės, kad vykdytas projektas „Sportuoju su pasaka“ paskatino pedagogus organizuoti fizines veiklas, kurios derėjo su pasirinktomis pasakomis, provokavo kurti patrauklią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką. Visų svarbiausia, kad jo dėka susibūrė maža bendruomenė, atvira pokyčiams ir iššūkiams, nebijanti kurti ir dalintis savo idėjomis, kad visų mūsų vaikai augtų aktyvesni ir sveikesni.

 

Grasilda Celiešienė, Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktorė

Vaida Rupeikienė, meninio ugdymo mokytoja

Greta Šimatonė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.