Respublikinis forumas „Ar esame pasirengę įtraukiajam ugdymui?“

Aistė Lajauskienė
,
Klaipėdos „Versmės“ prog-jos specialioji pedagogė ir logopedė

Kovo pradžioje Klaipėdos „Versmės” progimnazijoje vyko respublikinis forumas „Ar esame pasirengę įtraukiajam ugdymui?“. Renginio tikslas – dalintis patirtimi, teorinėmis ir / ar praktinėmis įžvalgomis apie galimybę įvairių gebėjimų mokiniams ugdytis bendrojo lavinimo įstaigose. Renginyje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai). Renginio pranešėjai dalinosi mintimis apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų / mokinių integravimą užtikrinant įtraukųjį ugdymą, apie logopedinės pagalbos būtinumą vaikams, turintiems didelių ugdymosi poreikių, apie komandinio darbo svarbą ugdant vaikus, kurie turi ugdymosi sunkumų. Ypatingo dėmesio ir susimąstymo sulaukė Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojo V. Karvelio pranešimas „Mokytojo vaidmuo įtraukties kontekste“. Sužavėjo Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorės R. Aglinskienės ir psichologės I. Baublytės-Bružienės pristatytas pranešimas apie mokyklos aplinkos pritaikymą sėkmingam mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymui.

 

 

Antroje forumo dalyje išreikšti nuomonę turėjo kiekvienas. Dalyviai, susiskirstę grupėmis, dalyvavo diskusijose, aptarė svarbius klausimus, kaip mokytojai ruošiasi priimti didelių ugdymosi poreikių turintį mokinį, koks mokinių požiūris į SUP turintį mokinį, kaip bendruomenė bendradarbiauja su SUP turinčių mokinių tėvais ir kt. Renginio dalyvių refleksija parodė, kad forumas buvo informatyvus, naudingas, reikalingas, pranešimai išsamūs, įdomūs, aktualūs. Dalyviai padarė tokias išvadas: intensyviai rengiamės įtraukiajam ugdymui, kalbamės, dalinamės gerąja patirtimi, tobulėjame. Problemų, kaip ir jų sprendimo būdų, yra daug, bet jų sprendimo sėkmė priklauso nuo mūsų noro ir pasirengimo jas spręsti kartu su kitais, šalia esančiais žmonėmis. Mums palinkėta tokių renginių organizuoti daugiau.

 

Forumo organizatoriai – Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos pavaduotoja ugdymui Jurgita Petkutė Jevstafjeva, specialioji pedagogė ir logopedė Aistė Lajauskienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.