Respublikinėje konferencijoje „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“ aptartos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo aktualijos

Dr. Reda Ponelienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė
Danguolė Dargienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorė

Lapkričio 20 d. surengta Šiaulių lopšelių-darželių „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“ organizuota antroji respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“. Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė, ji atkreipė dėmesį, kad šis renginys – aktualus ir savalaikis, nes savo patirtimi dalintis ir idėjų pasisemti gali pačius mažiausius vaikus ugdantys pedagogai.

Konferencijoje, kuri vyko nuotoliniu būdu, dalyvavo pranešėjai – ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojai, socialinių, humanitarinių, menų, sveikatos mokslų specialistai – iš Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Gargždų, Mažeikių. Konferencijos metu perskaityti 32 pranešimai, bendras konferencijos dalyvių skaičius – 100.

 

2020-uosius metus LR Seimas paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais. Dėl pastarosios priežasties, viena iš konferencijos probleminių sričių – socialinis-emocinis vaiko ugdymas. Konferencijos metu taip pat aptartos STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) ugdymo galimybės ankstyvajame amžiuje, vaikų kalbinio ugdymo aktualijos, nuotolinio ugdymo iššūkiai, netradiciniai, pažangūs metodai, dirbant su vaikais nuo gimimo iki 3 metų; vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo klausimai.

 

Pirmojoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė Šiaulių Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė ekspertė Ligita Mickienė („Socialinis-emocinis ugdymas ankstyvajame amžiuje. Kodėl svarbu nepavėluoti ir ką galime nuveikti?“), STEAM ugdymo metodinių priemonių vaikams ir mokytojams bendraautorė, Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja Ingrida Donielienė („STEAM ankstyvajame amžiuje. Nuo mažų klausimų iki didelių inžinerinių sprendimų“), Vilniaus r. Riešės vaikų darželio mokytoja metodininkė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė („Vokalinio ir kalbinio ugdymo sąsajos ankstyvajame amžiuje“). Pirmąją konferencijos dalį užbaigė Eglė Baliutavičiūtė, vaikų literatūros kritikė, skaitymo skatinimo specialistė, knygos „Brolis, kurio nereikėjo“ autorė, pristačiusi pranešimą „Ankstyvasis skaitymas: ką reikėtų žinoti apie skaitymą su vaikais iki trejų metų ir jiems skirtas knygas“.

 

Antrojoje konferencijos dalyje Šiaulių valstybinės kolegijos lektorius, kineziterapeutas Justinas Bubelis aptarė fizinio aktyvumo svarbą vaikams, turintiems dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą, pedagogai praktikai dalijosi gerąja patirtimi ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo klausimais, aptarė kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdus, dalijosi ugdomųjų veiklų pavyzdžiais.

 

Dėkojame konferencijos dalyviams už dalijimosi kultūros puoselėjimą, atvirumą, savęs turtinimą. Nors visi esame skirtingi, darbo metodai – panašūs, o tikslas – bendras: laimingas, kuriantis, aktyvus, sumanus vaikas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.