Respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda „100 gražiausių žodžių Lietuvai“

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Šilutės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis pakvietė Lietuvos ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčius mokinius dalyvauti respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „100 gražiausių žodžių Lietuvai“. Minėdami šią svarbią datą siekėme stiprinti mokinių pilietinį sąmoningumą ir patriotiškumą, puoselėti Lietuvių kalbą ir jos savitumą, skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, ugdyti jų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

 

Į kvietimą atsiliepė 105 ugdymo įstaigos iš Alytaus, Anykščių, Ignalinos, Joniškio, Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos ir kt. Pedagogų paskatinti mokiniai ištarė 818 pačių gražiausių žodžių, kuriuos jie skiria savo gimtajai šaliai Valstybės atkūrimo šimtmečio proga.

Pačius gražiausius lietuviškus žodžius vaikai rašė ant Lietuvoje augančių medžių lapų formos trafaretų. Mokinių darbai pasižymėjo neišsenkančiu kūrybiškumu. Mažiausieji parodos dalyviai žodžius spalvino, apvedžiojo, piešė. Vyresni – naudojo įvairiausias technikas: grotažą, audimą, pynimą, liejimą, pūtimą, mozaiką, karpymą, grafiką, štampavimą, kvilingą. Aplikavimo technikai buvo naudojami siūlai, kruopos, karoliukai, plastilinas, dekoratyvinės popieriaus figūrėlės.

 

Darbuose atsispindėjo pačios gražiausios ir tyriausios vaikų emocijos: VILTIS, TIESA, LAIMĖ, MEILĖ, TAIKA, GĖRIS, TIKĖJIMAS, DŽIAUGSMAS, VIENYBĖ, PAGARBA, DRAUGYSTĖ, ŠILUMA, RAMYBĖ, GERUMAS, ATJAUTA.

Lietuva vaikams – tai mama, tėtė, brolis, šeima, vaikai, mokslas, kalba, darbas, jūra, laukas, gėlytė, saulė, medelis, Baltija, Nemunas, gyvenimo meilė ir t. t.

Parodos dalyviai Lietuvos valstybei atkūrimo šimtmečio proga linkėjo: laisvės, garbės, gėrio, kantrybės, draugų, gyvybės, dainų, žydėjimo, švaros, sveikatos, sėkmės, stiprybės, darnos, linksmumo, drąsos, šypsenų ir gyvuoti dar 100 metų!..

 

Dėkojame dalyviams ir pedagogams už dalyvavimą bendroje veikloje, suvienijusioje visus Lietuvos vaikus ir pedagogus prasmingai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Su respublikinės kūrybinių darbų parodos „100 gražiausių žodžių Lietuvai“ darbais kviečiame susipažinti šios parodos partnerės Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje www.sptsilute.lt.

 

Parodos organizatorės ir koordinatorės:

Kristina Stonytė-Bidvienė

Šilutės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Estera Žiliuvienė, Simona Griciūtė

Metodinio būrelio narės

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.