„Pykšt ir Pokšt“ eksperimentai

Edita Brazauskienė, Vaida Čemerienė
,
Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ mokytojos

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ mes, mokytojos Edita Brazauskienė ir Vaida Čemerienė, kartu su vaikais atlikome įvairius eksperimentus: „Purvinas vanduo liko švarus“, „Pripūsk balioną“, „Kaip šiltame ir šaltame vandenyje pasiskirsto rašalas“, „M&M“ saldainiukų vaivorykštė“, „Spalvų liejimas guašu“, „Vanduo dažytas krepiniu popieriumi“, „Spalvų lietus“ ir „Spalvotas vulkanas“. Eksperimentą atliko „Saulutės“ ir „Mėnulio“ grupių vaikai, svečiuodamiesi ir atlikdami eksperimentus vieni pas kitus. Mūsų tikslas – skatinti kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.

 

Vaikai, susidurdami su gamta, su nepažįstamais objektais nori kuo daugiau sužinoti. Jie iš prigimties tyrinėtojai, aktyviai ieškantys informacijos apie supančią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Natūralus vaiko smalsumas skatina tobulėti. Norint suprasti aplinkinio pasaulio sudėtingumą ir harmoniją, reikia save suvokti gamtos dalimi, tausoti visą, kas sukurta gamtos.

 

Žaidžiant, eksperimentuojant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio, formuojasi vaiko vertybių sistema, bendravimo įgūdžiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.