Projekto seminaras Turkijoje

Ginta Tarankienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja

Turkijoje (Izmite) vyko „Erasmus+“ projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ seminaras, kurį organizavo projekto partneriai iš Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Izmitas).

Projekto partnerių atstovai dalyvavo seminare „Aukštesniojo lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo vystymas. Mąstymo organizacija“, kurį vedė švietimo ekspertė-konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja Renata Dudzinskienė. Per seminarą dalyviai pagilino savo žinias apie kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymą įvairiais amžiaus tarpsniais, šio metodo taikymą, užduočių kūrimą. Seminaro dalyviai pristatė savo sukurtas kritinio ir kūrybinio mąstymo užduotis, jas išbandė, numatė tobulinimo galimybes.

 

Projekto dalyviai lankėsi Izmito mokyklose, kuriose stebėjo ugdymo procesą. Lankytų mokyklų vadovai, pedagogai pasidalijo savo gerąja kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo patirtimi. Mokyklų atstovai pabrėžė, kad tiek aplinkų kūrimas, tiek konkrečių baldų naudojimas skatina mokinių motyvaciją, bendradarbiavimą, kūrybiškumą. Lankytos mokyklos sužavėjo savo išskirtinėmis aplinkomis, dėmesiu mokiniams.

Dalyviai po seminaro įvertino mokymus Izmite. Apibendrinus gautus atsakymus matyti, kad seminarui kelti tikslai buvo įgyvendinti, dalyviai pateisino savo lūkesčius, mokymai buvo ypač naudingi. Projekto partnerius pasveikino Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu direktorius. Jis pasidžiaugė tarptautiniu bendradarbiavimu ir jo teikiama nauda ugdymo kokybei, mokinių pasiekimams ir pažangai.

 

Šiuo projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.

Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), Fitjar vidaregåande skule (Norvegija), Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu (Turkija).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.