Projekto „Gebantis mokinys – savo sėkmės kūrėjas“ pristatymas

Vilma Žukauskienė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio g-jos direktorės pavaduotoja

Šiais mokslo metais Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje sėkmingai įgyvendinamos įvairios Kokybės krepšelio veiklos. Viena iš jų – projektas „Gebantis mokinys – savo sėkmės kūrėjas“, skirtas I–IIIG klasių mokiniams ir jo tikslas – didinti socialinį mokinių sutelktumą, skatinti asmeninę atsakomybę, gerinti tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžius bei emocinę raišką. Jį padėjo įgyvendinti VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centro“ vadovas Žilvinas Mažeikis ir šio centro lektorė Justina Vyšniauskaitė. Birželio pradžioje jie supažindino gimnazijos mokinius ir mokytojus su tyrimo su rezultatais bei išvadomis.

 

Jei pasuktume laiko ratą atgal, galėtume pasakyti, kad projektas įgyvendinamo kelias nebuvo lengvas. Per pirmąjį susitikimą vadovai mokinių atstovams pristatė būsimas veiklas, projekto tikslus. Antrojo susitikimo metu vadovas Žilvinas Mažeikis ir šio centro lektorė Justina Vyšniauskaitė susitiko su klasėmis, organizavo metodinius žaidimus. Visi projekto dalyviai turėjo apsilankyti naujai įrengtame „Stebuklų kambaryje“ ir grupėmis išbandyti „Socialinio suflerio“ žaidimą. Baigę žaisti palikdavo atsiliepimus. Vėliau mokinių laukė kitas susitikimas su projekto vadovais, kurie dar kartą pabendravo su klasėmis skirdami naują savarankišką darbą. Šis buvęs šiek tiek sunkesnis, nes „Socialinio suflerio“ žaidimą reikėjo žaisti su kitų klasių mokiniais. Deja, šios ribos mūsų gimnazistams peržengti nepavyko ir mišrių (skirtingų klasių mokinių) grupių suburti nepasisekė.

 

 

Projekto metu buvo atliktas ir sociologinis tyrimas, t. y. pamatuotas projekto poveikis gimnazijos bendruomenės socialiniam sutelktumui, moksleivių asmeninei atsakomybei, mokinių tarpusavio komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti bei mokinių emocinei raiškai. Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad didžiausią pažangą moksleiviai padarė komunikavimo ir bendradarbiavimo, socialinio sutelktumo srityse. Vidutinė pažanga pasiekta asmeninės atsakomybės srityje. O pati mažiausia – emocinės raiškos srityje.

 

Tyrimo pabaigoje pateiktos išvados ir rekomendacijos. Teigiama, projektas ir žaidimas „Socialinis sufleris“ tinka bendruomenės sutelktumui didinti. Siekiant ryškesnių pokyčių, rekomenduota tęsti projektą ir intensyvinti jo veiklas, nes žaidimai neformalioje aplinkoje gerina moksleivių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Buvo rekomenduota sukurti moksleiviams daugiau progų bendrai veiklai. O asmeninės atsakomybės ugdymas, pasak projekto vadovų, yra sudėtingas ir ilgalaikis procesas, todėl jam turėtų būti taikomos kompleksinės priemonės. Taip pat pastebėta, kad emocinės raiškos ugdymas glaudžiai susijęs su emociniu sąmoningumu, todėl pokyčiams šioje srityje pasiekti reikalingas ilgesnis laikas.

 

Manydami, kad būtina tęsti šį projektą, pasitarę pasirinkome asmeninės atsakomybės tobulinimo sritį ir susitarėme su vadovais dėl bendradarbiavimo ir projekto tąsos kitais mokslo metais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.